Kinderen kunnen binnenkort de achternaam van beide ouders krijgen. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming (en eerder van diens voorganger Dekker) waarmee de keus aan de ouders wordt gelaten.

Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking kan komen. Ouders kunnen een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin. Die keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen.

De wet was oorspronkelijk alleen bedoeld voor pasgeboren baby’s, maar Weerwind heeft de regels zo veranderd dat alle kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren eronder kunnen vallen. Ouders die alsnog de achternaam voor deze kinderen willen aanpassen, krijgen vanaf de inwerkingtreding van de wet (1 januari 2024) een jaar de tijd om dat te regelen.

Als ouders voor beide namen kiezen, wordt dat geschreven zonder koppelteken. Dus bijvoorbeeld De Jong Van Vliet. Een dubbele achternaam is niet verplicht. Net als in de Tweede Kamer stemde in de senaat een ruime meerderheid voor de wet. Onder de tegenstemmers was ook regeringspartij CDA.