In de Tweede Kamer heerst ongemak over export van Italiaans huisvuil naar Amsterdam. Ook staatssecretaris Heijnen vindt dat “het niet fraai voelt”

De Italiaanse hoofdstad Rome heeft grote problemen met het verwerken van de grote hoeveelheden huisvuil. De twee steden hebben nu afgesproken dat vanaf volgende maand elke week 900 ton Italiaans afval per trein naar Amsterdam gaat om daar te worden verbrand. Het AD schreef er gisteren over.

VVD-Kamerlid Haverkort zei in het wekelijkse vragenuur dat het juridisch allemaal wel zal kloppen “Maar de VVD vraagt zich gevoelsmatig af: ‘Willen wij dit nu echt?'” Haverkort sprak van een “soort Romeinse rookpluim boven Amsterdam”.

‘Zoveel mogelijk circulair’

Heijnen benadrukte dat het kabinet op termijn verbranding wil terugdringen en dat afval zoveel mogelijk moet worden hergebruikt. In 2030 moet de Nederlandse economie voor de helft ‘circulair’ zijn en in 2050 helemaal.

Maar ze voegde eraan toe dat er op dit moment in Nederland meer verbrandingscapaciteit is dan nodig is voor het verwerken van binnenlands afval. Zolang dat zo is, mag daarom ook buitenlands afval worden verwerkt, “om zo andere landen tijdelijk te helpen”. Volgens de staatssecretaris kan ze weinig tegen de afspraken tussen de twee steden doen en zou het niet doorgaan ervan ook geen extra stikstofruimte opleveren.

‘Op termijn volstrekt onwenselijk’

Maar ook Heijnen is niet blij met de situatie: “Het is op de lange termijn volstrekt onwenselijk dat afval per trein door heel Europa wordt gesleept om hier in een oven te verdwijnen.” Ze benadrukte dat het ministerie van Infrastructuur niet betrokken was bij de afspraken tussen de twee steden. Ze vindt dat ook andere landen stappen moeten zetten om de verbranding te beperken en volgens haar vestigt zij daar ook steeds internationaal de aandacht op.

Naast VVD’er Haverkort gebruikten ook andere Kamerleden kritische woorden. PvdA’er Thijssen vindt dat de import naar Amsterdam moet worden voorkomen en dat in plaats daarvan huizen kunnen worden gebouwd. En volgens Madlener (PVV) is de gang van zaken niet te geloven: “Schiphol moet krimpen, boeren worden weggepest en op dit moment wordt er een deal gesloten tussen GroenLinks en Italië om hier rommel naartoe te halen om te verbranden.”

Volgens GroenLinks-Kamerlid Kröger gebruikt de staatssecretaris te veel vrijblijvende woorden. Zij wil van van de afvalverbrandingsovens af.