Minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs gaat door met het voeren van gesprekken met mensen die hem van onheus of intimiderend gedrag hebben beschuldigd. Dat zegt hij in een schriftelijke verklaring, nadat vandaag twee nieuwe situaties bekend waren geworden.

“De gesprekken daarover voer ik met de betrokkenen zelf. Dat is een proces waar ik volop mee bezig ben. Als mensen dingen dwars zitten hoop ik dat ze dat bij mij aangeven.”

En dat gebeurde dus al verschillende keren. Vandaag werd bekend dat twee betrokkenen bij een symposium over 25 jaar praktijkonderwijs bij het ministerie van Wiersma melding hebben gedaan van “mondelinge en fysieke intimidatie”. Wiersma wil dit met hen uitpraten.

Pittige gesprekken

En de De Telegraaf meldt dat Wiersma ook in woede is ontstoken tegenover ambtenaren van de Onderwijsinspectie. De Inspectie bevestigt alleen dat er vorig najaar “pittige gesprekken” zijn geweest met de minister.

Die gingen over zijn opvattingen over wat de Inspectie moet doen om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Wiersma zegt daar nu over: “Het onderwijs staat voor een aantal grote uitdagingen. Daar hoort een stevige koers bij, die ook is uitgestippeld in het regeerakkoord. Onafhankelijkheid van de Inspectie is daarbij een groot goed.”

Hij zegt dat extra opdrachten en de zware opgave voor de Inspectie wel eens leiden tot “stevige gesprekken” en “best spanning” geven. “Laat onverlet dat we de goede dingen moeten doen, op een goede manier” en daarover praat hij met de Inspectie.

Laatste kans

Wiersma kwam in april in het nieuws vanwege onheus gedrag tegen zijn medewerkers. Hij heeft diverse keren beterschap beloofd. Eerder was hij Kamerlid voor de VVD en hij bood vorige maand de VVD-fractie excuses aan voor zijn gedrag. Hij kreeg daarna een laatste kans, zeiden bronnen rond de fractie.

Fractievoorzitter Sophie Hermans heeft kort gereageerd op de nieuwe klachten. “Het is goed dat Dennis Wiersma een gesprek aangeboden heeft. Dat gesprek moet nu eerst plaatsvinden.”