De vier ondernemingsraden van de ambtenaren van voormalig minister Dennis Wiersma van Onderwijs willen dat hun leidinggevenden doorgaan met maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren, ondanks zijn vertrek. De VVD’er trad afgelopen donderdag af na verschillende klachten over zijn gedrag.

“Minister Wiersma heeft inmiddels zijn ontslag aangeboden, voor ons als ondernemingsraden is dat echter geen reden om van de ingeslagen weg af te wijken”, zeggen zij in een verklaring. “Het staat buiten kijf dat wij alle vormen van onveilig en onwenselijk gedrag van alle mensen binnen onze organisatie afkeuren en dat wij staan voor het ambtelijk vakmanschap van onze collega’s.”

De hele situatie heeft aardig wat teweeggebracht, zeggen zij. Het afstemmen van de gezamenlijke reactie op vragen van de NOS nam enkele weken in beslag en was niet eenvoudig, legt de contactpersoon uit. Hij wil niet bij naam genoemd worden.

“Omdat we een brede groep collega’s vertegenwoordigen die op verschillende wijze, in verschillende frequentie en in verschillende mate direct of indirect met voormalig minister Wiersma samenwerkten. We kunnen dus niet in één bericht voor al deze collega’s een volledige weergave van ieders ervaringen weerspiegelen.”

Ervaringen en signalen

De OR’en zeggen de sociale veiligheid op het ministerie te blijven volgen en ervaringen en signalen onder de aandacht van de leiding te brengen “net als eerder is gebeurd”. In april berichtte De Telegraaf voor het eerst dat de minister “geregeld door het lint ging en dat hij kon ontsteken in razernij”. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt.

In de Tweede Kamer begon vanmorgen het eerste onderwijsdebat zonder Wiersma met een statement van PVV-Kamerlid Harm Beertema. Hij vermoedt dat het aftreden van de minister in gang is gezet door onderwijsbestuurders die het niet eens waren met ingrepen van Wiersma. “En de media hebben zich geleend voor deze karaktermoord.”

Beertema prees Wiersma voor maatregelen zoals meer vaste contracten voor leraren en liep vervolgens weg uit het debat dat hij “een ritueel” noemde. Ook CDA-Kamerlid René Peters maakte een opmerking: “Hoe je het ook wendt of keert, het is dramatisch voor de mens en ook bijzonder lelijk voor het onderwijs.”

Gemengde gevoelens

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs (D66) zei dat hij de passie en de inzet van Wiersma, zeker voor meer kansengelijkheid voor kinderen, zal missen. “Met gemengde gevoelens neem ik hem hier waar.” Afgelopen vrijdag zei hij de beslissing van Wiersma op zich wel te begrijpen omdat hij “te weinig ruimte had om nog geloofwaardig op te kunnen treden”.

Premier Mark Rutte zei vrijdag dat Wiersma van hem niet had hoeven opstappen. “Ik heb hem niet gevraagd weg te gaan.” Rutte is nu op zoek naar een opvolger.