Kandidaten van Kleur

about_1

Ojanne de Vries-Chang – D66 #40

Als moeder houd ik altijd nu en de toekomst voor ogen. Ook het verantwoordelijkheid willen dragen is daar onderdeel van. Als Tweede Kamerlid wil ik het verschil maken door circulaire economie gestalte te geven.

Waarbij we de aarde niet uitputten, waarbij we mensen in staat stellen deel te nemen. Waarbij immateriële waarden worden vertaald in geld, waardoor lusten en lasten eerlijker over de maatschappij worden verdeeld, zoals bij de CO2-heffing.

Circulaire economie heeft grote raakvlakken met mijn ambitie om het belang van diversiteit en inclusie te vergroten en te borgen in de inrichting van ons land. En onder diversiteit en inclusie versta ik diversiteit in ras, geslacht, seksuele voorkeur, generatie, levensfase of levensstijl omdat ik vind dat elk mens gelijkwaardig is en gelijk behandeld moet worden. 

Als registeraccountant zie ik de waarde van heldere kaders en regels die voor iedereen gelden en haar waarde behouden wanneer deze worden voorgeleefd en gehandhaafd. Ik bouw aan de juiste kaders wanneer diversiteit en inclusie gemeengoed zijn en mensen in staat stelt hun eigen leven, als onderdeel van de samenleving, in te richten.

Een andere voor mij belangrijke pijler is het bijdragen aan duurzame mobiliteit. Het beschikbaar maken voor al onze inwoners en het verbinden van Noord-Nederland met de regio randstad en Noord-Europa. Hierop inzetten draagt bij aan de circulaire economie en de leefbaarheid en brede welvaart van de drie genoemde regio’s.