Het is niet nodig nu te onderzoeken of rechters extra eisen moeten stellen aan belangenorganisaties die rechtszaken beginnen tegen de staat. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft aan de Tweede Kamer dat rechters sinds 2020 al over extra wettelijke mogelijkheden beschikken om te toetsen of een belangenclub voldoende representatief is.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg in februari op initiatief van SGP-Kamerlid Stoffer om rechters extra eisen te laten stellen aan organisaties die zaken tegen de staat beginnen. Verschillende rechtszaken tegen het kabinet over het klimaat- en stikstofbeleid waren aanleiding voor de SGP om met het voorstel te komen.

Bij het indienen van zijn voorstel zei SGP-Kamerlid Stoffer klimaatbeleid een “zaak van de politiek en niet van de rechter” te vinden. Hij vindt het ongezond dat “activistische, gesubsidieerde organisaties” met rechtszaken de bouw van huizen kunnen tegenhouden of bedrijven waar duizenden mensen werken kunnen “platleggen”. Stoffer noemde Urgenda en Mobilisation for the Environment als voorbeelden.

Het voorstel kreeg een Kamermeerderheid, maar minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft de Kamer dat hij het niet overneemt.

Volgens Weerwind is juist in 2020 in de wet vastgelegd om de zogeheten representativiteit extra te toetsen. Weerwind zegt jaarlijks met alle personen en organisaties die met de wet te maken hebben te overleggen en te evalueren. Volgens hem wordt “algemeen erkend” dat rechters de representativiteit van belangenorganisaties indringend toetsen.

In 2025 wordt de betreffende wet weer geëvalueerd, tot die tijd ziet Weerwind geen aanleiding om iets te veranderen, aldus de minister in de brief aan de Kamer.