In de bestuurskamers van bedrijven die volledig of deels in handen zijn van de Staat loopt de diversiteit terug. Bij zeven van de veertien zogenoemde staatsdeelnemingen was vorig jaar een derde van de bestuurders vrouw. Een jaar eerder voldeden nog negen bedrijven aan de diversiteitseis.

Dat blijkt uit het Jaarverslag Staatsdeelnemingen over 2022. Hierin staat dat Schiphol, NS, de Waterschapsbank (NWB Bank), de Nederlandse Loterij en de Gasunie bij de eerstvolgende vacature in hun raden van bestuur op zoek moeten naar een vrouw. Bij drie andere staatsdeelnemingen, Invest-NL, UCN en Covra, is de eis niet haalbaar, omdat deze besturen maar uit één persoon bestaan.

“De Staat verwacht van deelnemingen dat zij minimaal aan de geldende diversiteitsstandaarden voor beide organen voldoen”, staat in het verslag. Gedoeld wordt op de raad van bestuur en raad van commissarissen. In dat laatste orgaan voldoen alle veertien staatsbedrijven wel aan de eis. Waarom het aantal vrouwen in de besturen van deze bedrijven is gedaald, meldt het Jaarverslag niet.

Ook op het gebied van diversiteit in geslacht, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond, arbeidsvermogen en seksuele geaardheid lopen de meeste staatsbedrijven achter bij de eisen. Maar Schiphol, NS, en de Gasunie, samen met KLM en het Havenbedrijf voldoen wel aan de door de Sociaal-Economische Raad (SER) gestelde richtlijnen.