Een groep rijksambtenaren wil dat het Nederlandse kabinet Israël zo snel mogelijk “een halt toeroept en onschuldige burgers beschermt”. “Laten we niet toekijken hoe zich een humanitaire catastrofe ontvouwt”, schrijven ze.

In een oproep, die inmiddels bijna 267 keer is ondertekend door ambtenaren van alle ministeries, veroordelen ze de “gruwelijke” aanvallen van Hamas op onschuldige Israëlische burgers. Maar ze noemen de reactie van Israël in Gaza “disproportioneel” en “buitensporig”.

De oproep is in handen van de NOS, na berichtgeving in de Telegraaf. De ambtenaren schrijven dat ze zich zorgen maken over de onvoorwaardelijke steun van de internationale gemeenschap, inclusief het Nederlandse kabinet, aan Israël.

Ze stellen dat Israël in het verleden vaker internationale regels heeft overtreden en VN-resoluties naast zich neer heeft gelegd en vinden dat het “excessieve geweld” onmiddellijk moet stoppen. “We hebben geen seconde te verliezen.”

Geweten

De rijksambtenaren, die in dienst zijn van de overheid, vinden dat ze door de houding van Nederlandse kabinet medeplichtig worden gemaakt. “Dit kunnen en en willen wij niet op ons geweten hebben.”

Ze roepen het kabinet op tot een “uiterste inspanning” om invloed uit te oefenen op Israël zelf, de Europese Unie, de VS en de VN Veiligheidsraad en alle diplomatieke kanalen aan te boren. “Roep op tot de-escalatie, zorg voor dialoog, zet alles op alles om blijvende vrede te bewerkstelligen.”