Ook SGP-leider Kees van der Staaij vertrekt uit politiek Den Haag. Hij is het langstzittende Kamerlid. Van der Staaij wordt als partijleider opgevolgd door Chris Stoffer.

25 jaar geleden begon Van der Staaij op 29-jarige leeftijd als volksvertegenwoordiger. In 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als partijleider. Onder zijn leiding groeide de fractie weer van twee naar drie zetels.

De nestor van de Tweede Kamer geldt door zijn grote kennis van het staatsbestel als het “staatsrechtelijk geweten” van de Tweede Kamer. In die rol werd hij ook geregeld gevraagd in talkshows.

Hij is wars van politieke spelletjes en stelt zich graag constructief op. Dat leidde ertoe dat de SGP tijdens de kabinetten-Rutte I en II als informele gedoogpartner werd gezien.

‘Stoffer is terriër’

Van der Staaijs opvolger, Chris Stoffer, is vijf jaar Kamerlid voor de SGP. Eerder was hij directeur netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat. In de driemans-Kamerfractie houdt hij zich bezig met financiën, economische zaken, klimaat, milieu, infrastructuur, sociale zaken en defensie.

Fungerend Kamervoorzitter Dion Graus zei onlangs in een debat dat Stoffer misschien een labradoedel lijkt, maar dat hij in werkelijkheid “een echte terriër” is, die zich ergens in vastbijt en nooit meer loslaat.

Als beginnend Kamerlid noemde hij als zijn speerpunten de achtergestelde positie van eenverdieners (kostwinners) en de zondagsrust. In 2019 sprak hij op een jongerendag van Forum voor Democratie. Hij kreeg toen applaus voor zijn oproep: “Laten we Nederland terugbrengen naar een christelijke natie.”

Van een radicale verjonging is met de komst van Stoffer als het nieuwe gezicht van de SGP geen sprake. Van der Staaij wordt in september 55 en Stoffer precies een week later 49 jaar.