Kandidaten van Kleur

about_1

Natasha Mohamed Hoesein  – DENK #4

Natasha Mohamed Hoesein (1976, Paramaribo) is advocaat en raadslid in de gemeente Rotterdam. Als raadslid is zij woordvoerder op portefeuilles zorg, volksgezondheid, energietransitie, duurzaamheid, Haven en Luchthaven.

Zij wil de stem zijn van hen die zich nu niet gehoord voelen. En omkijken naar mensen die steun nodig hebben. Als advocaat deed zij dit voor een client en als Kamerlid wil zij dit doen voor de gehele gemeenschap. Als vrouw wil zij zich inzetten voor gelijk loon en diversiteitsquota. Zij ziet financiele stabiliteit als een van de fundamenten van gelijkwaardigheid.

Een steeds grotere groep mensen wordt slachtoffer van niet doordacht beleid, vaak gevoed en gericht op financiele prikkels. Dit moet veranderen.

Zij wil inzetten om toegang tot het recht te waarborgen, als zij eenmaal in de Tweede kamer is. Dat betekent niet alleen investeren in de sociale advocatuur, maar ook borgen dat een rechtssysteem meer is dan enkel regels en rechtvaardigheid voorop stelt. De verruwing en al dan niet subtiele en/of bewuste uitsluiting in de samenleving moet worden benoemd zodat iedereen gelijkwaardig kan participeren. Nederland is van ons allemaal!