De samenstelling van de enquêtecommissie die het coronabeleid onderzoekt is voor het grootste deel bekend. De afgelopen dagen werd al duidelijk dat de PVV Peter Smitskam voordraagt, GroenLinks-PvdA Anita Pijpelink, NSC Rosanne Herzberger, BBB Claudia van Zanten en Forum voor Democratie Pepijn van Houwelingen.

Er zijn ook veel partijen die niemand afvaardigen: zo doen van de “oude coalitie” D66, CDA en ChristenUnie niet mee.

In Podcast De Stemming zegt Daan de Kort dat hij de kandidaat is van de VVD: “Corona had impact op het leven van ons allemaal en het is heel goed dat we daar als enquêtecommissie onderzoek naar gaan doen. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.”

Uitgesteld vanwege

De Tweede Kamer besloot al in 2021 dat er een enquête zou komen naar het coronabeleid. Een enquête geldt als het zwaarste parlementaire middel. Maar vorig jaar zomer werd het onderzoek op de lange baan geschoven. Een van de redenen daarvoor was dat vanwege de hoge werkdruk te weinig fracties iemand wilden afstaan. Achter de schermen speelde ook mee dat er onenigheid was over de precieze insteek van het onderzoek.

In december, na de verkiezingen, werd besloten de enquête alsnog te houden. Mogelijk wordt de precieze onderzoeksopdracht nog iets aangepast. De commissieleden worden waarschijnlijk binnenkort officieel benoemd.

De Kort het meest ervaren

Van de zes Kamerleden van wie de kandidatuur nu bekend is, zitten er vier pas sinds december in de Kamer. VVD’er De Kort is Kamerlid sinds maart 2021 en heeft daarmee de hoogste “anciënniteit”. Ook Van Houwelingen (FvD) kwam in maart 2021 in de Kamer, maar hij werd bij de verkiezingen van november niet herkozen.

Juist met het oog op de corona-enquête keerde hij deze maand terug als Kamerlid. Het is de bedoeling dat hij een half jaar lang de plaats inneemt van zijn fractiegenoot Freek Jansen.

Podcast De Stemming is in de loop van de middag hier te beluisteren.