Het kabinet wil dat er ook geen mobieltjes meer worden toegestaan in klassen op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Er komt geen wettelijk verbod, maar onderwijsminister Paul heeft wel vergaande afspraken gemaakt met de sector, meldt zij aan de Tweede Kamer.

De komende tijd zullen leraren, ouders en leerlingen bespreken hoe het ‘verbod’ in de praktijk kan worden gebracht. Vervolgens wordt het officieel van kracht in het schooljaar 2024-2025.

Eerder zijn al afspraken gemaakt om smartphones uit de klas te weren op middelbare scholen.