Zeker zestig vakantieparken zouden kunnen worden gebruikt voor permanente bewoning. Minister Hugo de Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat dat blijkt uit een eerste inventarisatie door provincies. Hij voegt eraan toe dat er nog geen volledig beeld is en dat het er mogelijk meer zijn.

De Jonge wijst erop dat een deel van de parken in Nederland niet meer als vakantiepark functioneert en als het niet mogelijk is dat te herstellen, kan een andere bestemming worden gezocht. “Gezien de krapte op de woningmarkt is transformatie naar wonen een aantrekkelijke optie; dit is echter altijd maatwerk”, schrijft de minister.

Volgens hem zal het in de meeste gevallen gaan om het legaliseren van situaties waar gemeenten permanente bewoning nu al gedogen. Maar transformatie van ‘niet-vitale’ vakantieparken kan ook nieuwe flexwoningen opleveren, denkt De Jonge,

Kwetsbare mensen en criminaliteit

De minister schrijft in zijn brief aan de Kamer verder dat niet-vitale parken vaak worden bewoond door kwetsbare mensen die zorg nodig hebben of door arbeidsmigranten die onder slechte omstandigheden worden gehuisvest. “De combinatie van een gebrek aan toezicht, onderlinge afhankelijkheid en beperkt vertrouwen in de overheid kan leiden tot een vrijplaats voor criminele activiteiten”. Hij wil kwetsbare bewoners beter ondersteunen, criminaliteit tegengaan en vakantieparken die wel perspectief hebben in de toeristische sector ‘vitaliseren’.

Volgens De Jonge kan het transformeren van vakantieparken naar woonwijken voor gemeenten een welkome aanvulling op de woningvoorraad zijn. Gemeenten die dat willen, kunnen ondersteuning krijgen bij de overgang. De minister bekijkt nog of er nieuwe instrumenten nodig zijn, waaronder een opkoopfonds en een voorkeursrecht voor het opkopen van parken die ter overname worden aangeboden.