Leraren en ander personeel op basisscholen en in het voortgezet onderwijs moeten na maximaal een jaar een vast contract krijgen. Dat wil minister Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De Tweede Kamer had een voorstel van de SP hierover met algemene stemmen aangenomen.

In Wiersma’s voorstel over “strategisch personeelsbeleid” staat verder dat minstens 80 procent van het personeel op scholen in vaste dienst moet zijn. En er komt een maximum op de inhuur van zzp’ers en uitzendkrachten; een school mag daar nog maximaal 5 procent van het budget aan uitgeven.

De minister wil hiermee werken in het onderwijs aantrekkelijker maken; er is een structureel personeelstekort in de sector. Ook hoopt Wiersma zo te voorkomen dat (beginnende) docenten het onderwijs verlaten en er steeds wisselende gezichten voor de klas staan.

Sprokkelen

“Ik hoor nog te veel verhalen van leraren die van het ene naar het andere tijdelijke contract gaan”, zegt Wiersma. “Of mensen die op meerdere scholen een paar uurtjes werken en op die manier een fulltime baan bij elkaar moeten sprokkelen.” Met de nieuwe plannen hoopt hij dat tegen te gaan.

Het wetsvoorstel ligt nu voor ter consultatie, waarna het nog kan worden aangepast voor een definitieve versie. Daarna moet het parlement er nog over stemmen. Als het aan Wiersma ligt, gaan de maatregelen volgend jaar in.

Ook op andere vlakken wil de minister meer invloed op het handelen van schoolbesturen. Vorige maand stelde hij dat de overheid meer controle moet krijgen over de besteding van het geld in het onderwijs.