Er komen waarschijnlijk toch meer plekken bij in verpleeghuizen. Het kabinet ging tot nu toe uit van 4800 nieuwe verpleeghuisplekken in de komende vijf jaar, maar minister Conny Helder (Medische Zorg) erkent nu dat dat niet voldoende is.

In de Tweede Kamer zegde ze toe dat ze voor de zomer zal laten weten hoeveel extra plekken er gerealiseerd kunnen worden om de stijgende vraag naar deze vorm van ouderenzorg op te vangen. Mogelijk worden het er 7000 of 8000.

Het kabinet wil verpleegzorg in de toekomst vooral bieden bij mensen thuis of in nieuwe, geclusterde woonvormen. Het idee daarachter is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Bovendien is een plek in een verpleeghuis duur en is het vinden van personeel heel moeilijk.

Het klassieke verpleeghuis blijft wel bestaan, maar alleen voor ouderen die zeer intensieve zorg nodig hebben. Daarnaast moeten er voor 2030 40.000 verpleegzorgplekken buiten de verpleeghuizen worden gerealiseerd. Dan gaat het vooral om complexen waar ouderen bij elkaar wonen, en waar de zorg van buiten komt.

Wachtlijsten

Maar de plannen voor die nieuwe woonvormen komen slecht van de grond, en ondertussen worden de wachtlijsten voor verpleeghuizen langer en langer. Daar staan inmiddels tienduizenden mensen op.

Een kritische Tweede Kamer drong er vandaag bij de minister op aan om iets te doen aan de dreigende gaten in de ouderenzorg. Verschillende partijen zijn ervan overtuigd dat 4800 nieuwe plekken veel te weinig is.

Ook brancheorganisatie ActiZ denkt dat er veel meer bedden te realiseren zijn. Helder zei in de Tweede Kamer dat ze ook bij haar werkbezoeken in het land heeft gemerkt dat er grote problemen dreigen te ontstaan.

Bouwplannen

ZN, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars, heeft eind vorig jaar een overzicht gepubliceerd van alle bouwplannen die zorgaanbieders hebben. Daar staan ook plannen in voor 7500 nieuwe plekken in verpleeghuizen.

Helder gaat nu samen met ZN en de brancheorganisatie van de zorgaanbieders ActiZ bekijken of die verpleeghuisplannen concreet genoeg zijn om te realiseren en komt daar dus voor de zomer op terug.

In de Kamer zei ze daarover: “Daar moeten we dan ook budgetten voor regelen. Dan moet er ergens anders iets vanaf, maar dat ga ik doen.”

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn blij met de toezegging van Helder, al denken de meeste oppositiepartijen dat ook 8000 extra verpleeghuisplekken niet genoeg zullen zijn om de problemen op te vangen.