Minister Mark Harbers overweegt om een meldingsplicht in te voeren voor waterputten. Die onttrekken grondwater aan de bodem, waardoor in bepaalde gebieden watertekorten dreigen te ontstaan. Voor november laat hij weten of hij de knoop heeft doorgehakt. Harbers sluit niet uit later eventueel ook nog een vergunningsplicht in te stellen.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich vandaag in een debat over water achter een voorstel van VVD-Kamerlid Fahid Minhas, die mede namens het CDA sprak. Hij wil zo snel mogelijk een meldingsplicht invoeren voor mensen die al een waterput hebben of er één willen slaan. Daar waar echt een watertekort is, wil hij ook een vergunningsplicht.

D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren vinden het voorstel een goede eerste stap, maar willen eigenlijk overal een vergunningsplicht. De Partij voor de Dieren vindt wel dat er dan ook zo snel mogelijk gehandhaafd moet worden en dat mensen die een illegale put hebben een boete moeten krijgen.

Harbers liet weten positief tegenover alle voorstellen te staan. Hij gaat er samen met de provincies en waterbeheerders met “een positieve grondhouding” naar kijken: “Ik zie dat er een probleem is en ik zie dat we aan de slag moeten”, zei hij. Hij verwacht dat de grondwaterstand in bepaalde gebieden “precair” gaat worden en wil dan een goed overzicht hebben. Dat ontbreekt nu volgens de minister.