Minister Schouten wil dat pensioenfondsen tot 1 januari 2028 de tijd krijgen om de omslag te maken naar een nieuw pensioenstelsel. Dat is een jaar langer dan nu nog het plan is.

De minister voor onder meer pensioenen zei in de Eerste Kamer dat zij het jaartal uit de nieuwe pensioenwet wil halen, zodat ze het gemakkelijker kan aanpassen. Er moet dan wel opnieuw een besluit over worden genomen door het parlement, en Schouten wil dat dat nog dit jaar gebeurt.

Het uitstel van de uiterlijke datum waarop pensioenfondsen overgestapt moeten zijn, is een tegemoetkoming aan verschillende fracties in de Eerste Kamer, die zich grote zorgen maakten over de krappe overgangsdatum. Zij vreesden voor het zoveelste “uitvoeringsdebacle”.

Volgens Schouten is er met het jaar extra “een heel goede termijn” om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te maken. Pensioenfondsen die dat willen, kunnen ook eerder overgaan.

Regeringscommissaris houdt toezicht

Schouten neemt ook het idee van het CDA over om een regeringscommissaris aan te stellen, die de transitie naar het nieuwe stelsel in de gaten houdt en onafhankelijk advies uitbrengt over de voortgang.

Die kan dan ook bekijken of er nu wel genoeg tijd is voor de transitie, of dat de deadline eventueel nog een keer moet worden aangepast. “Ik wil ruimhartig toezeggen dat ik die wil gaan aanstellen.”

In het nieuwe stelsel gaat het Nederlandse pensioenvermogen van honderden miljarden van een collectieve pot naar grotendeels individuele potjes.

Vandaag staat de agenda van de Eerste Kamer opnieuw voor een groot deel in het teken van het debat over de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Het is de bedoeling dat er volgende week wordt gestemd over de wet, waar al bijna vijftien jaar over wordt gesproken.