De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken (BZ) op het matje over het gebruik van algoritmen die discriminatie in de hand kunnen werken bij de beoordeling van visumaanvragen. Dat meldt NRC.

Hoekstra moet het gebruik van profilerende software in persoon verdedigen bij de AP, zegt een woordvoerder naar aanleiding van onderzoek door de krant en journalistieke organisatie Lighthouse Reports. Dit onderzoek gaat over de “problematisch verlopen digitalisering van de verstrekking van Schengenvisa”. Die visa voor 90 dagen zijn verplicht voor inwoners van buiten de Europese Unie die naar Nederland willen.

Het algoritme, “Informatie Ondersteund Beslissen”, adviseert Haagse ambtenaren of zij een aanvraag “kort” of “intensief” moeten bestuderen, schrijft NRC. Dat doet het op basis van onder meer nationaliteit, geslacht, leeftijd van de aanvrager en de plaats waar de aanvraag wordt gedaan. Aanvragen die snel moeten worden bekeken, worden veel vaker toegekend dan aanvragen die intensief moeten worden bekeken.

Ambtelijk niveau

Vorig jaar adviseerde de “functionaris gegevensbescherming” van BZ, die inmiddels is vertrokken, om te stoppen met het “profileren van visumaanvragers”. “We hebben destijds meerdere gesprekken met hem gevoerd en vervolgens stukken gevorderd bij Buitenlandse Zaken”, zegt een woordvoerder van de AP. “Nu hebben we de minister uitgenodigd. Dat is niet vrijblijvend.”

Een BZ-woordvoerder bevestigt aan de krant dat de AP heeft verzocht om extra informatie “over de noodzakelijkheid en proportionaliteit van de gegevenswerking” bij visumprocedures. De woordvoerder verwacht “overleg op ambtelijk niveau”.