De norm voor het bindend studieadvies (bsa) moet maximaal dertig van de zestig studiepunten worden. Dat zegt minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf, die al eerder aankondigde dat het systeem op de schop gaat.

Op dit moment mogen instellingen zelf bepalen of en hoe ze een bsa instellen. Veel hogescholen en universiteiten hanteren de norm dat studenten minimaal 45 of zelfs de volledige 60 studiepunten van het eerste jaar moeten halen. Redden studenten dit niet, dan moeten ze stoppen met hun studie.

Een dergelijk bindend studieadvies leidt volgens onderwijsminister Dijkgraaf tot stress bij studenten die het toch al zwaar hebben. “Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding.”

‘Veel druk door bsa’

De minister wijst erop dat er veel op jonge studenten afkomt in hun eerste jaar. “Zoals op kamers gaan, wennen aan studie en studentenleven en op eigen benen staan.” Het versoepelde studieadvies moet daar meer ruimte voor geven.

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wijst op de prestatiedruk die het bsa oplevert. De bond vindt de verlaging daarom een “goede zet”, maar pleit voor een volledige afschaffing van het bsa. “Uit onderzoek na onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met het welzijn van studenten. We moeten eerlijk zijn en erkennen dat het bsa daar een grote rol in speelt”, zegt voorzitter Joram van Velzen.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt over een “verademing”. “Wat ons betreft gaan de woorden bindend en advies überhaupt niet samen. Met deze versoepeling wordt een betere balans gevonden tussen het welzijn van studenten en hun studievoortgang”, zegt een woordvoerder.

Een groot aantal studenten heeft last van mentale problemen, bleek eerder uit een onderzoek van het Trimbos-instituut, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Meer dan de helft van de studenten (51 procent) ervaart psychische klachten, van wie 12 procent in ernstige mate. De studenten hadden last van problemen als uitputtingsklachten, eenzaamheid en prestatiedruk.

‘Slecht plan’

Bij onderwijsinstellingen zijn de meningen verdeeld. Stichting de Universiteiten van Nederland (UNL) noemt het voorstel een “slecht plan” en pleit ervoor om de bsa-norm per opleiding te bepalen. “Het bsa zorgt ervoor dat studenten met voldoende voorkennis doorstromen in hun studie. Met dit plan zullen veel studenten alsnog uitvallen, maar pas na hun tweede jaar”, zegt voorzitter Pieter Duisenberg. Volgens de UNL heeft het plan zo een negatieve uitwerking op studenten, en zorgt het voor meer druk op docenten en studiebegeleiders.

Ook de Vereniging Hogescholen stelde eerder dat hogescholen zelf moeten kunnen beslissen over het bsa.

Hogeschool Fontys besloot het bsa al eerder juist af te schaffen, nadat de school had geëxperimenteerd met het stopzetten ervan. “We blijken talent te verspillen met het bsa. Dat is niet goed voor de student, maar ook niet voor de maatschappij”, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman destijds.

Dijkgraaf wil dat de wijziging van het bsa in het studiejaar 2025-2026 van kracht wordt.