Minister De Jonge heeft zijn Wet betaalde huur naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil meer regels voor de huurmarkt, zodat die beter toegankelijk wordt voor mensen met een middeninkomen zoals leerkrachten, politiemensen en verpleegkundigen. Maar het is de vraag of er voldoende steun voor is.

Het idee is dat mensen met een middenkomen nu tussen wal en schip vallen op de woningmarkt: ze verdienen te veel om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, maar te weinig voor een huurhuis in de vrije sector. In die vrije sector worden soms buitensporig hoge prijzen gevraagd. De wet van De Jonge wil daar paal en perk aan stellen.

“Door de enorme schaarste kan de hoofdprijs gevraagd worden voor woningen die dat evident niet waard zijn”, stelt miister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. “Dat brengt huurders in de knel, raakt de bestaanszekerheid van mensen.”

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de nieuwe regels op 1 januari van dit jaar zouden ingaan. Die ‘deadline’ is nu verschoven naar 1 juli. Maar eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer er nog over besluiten. Voor de verkiezingen in november was al twijfelachtig of er voldoende steun was. En onder de huidige verhoudingen in het parlement is dat nog meer de vraag.

Van de vier partijen die nu over de eventuele vorming van een nieuw kabinet praten – en die een ruime meerderheid in de Tweede Kamer hebben – zijn VVD en BBB tegen. En PVV en NSC hebben nog veel vragen.

Zij willen huurders beter beschermen, maar zijn bang voor een averechts effect: dat veel verhuurders er vanwege de nieuwe regels mee stoppen en dat er dan dus huurwoningen verdwijnen van een toch al krappe woningmarkt.

Minister De Jonge deelt die vrees minder. “We doen het op zo’n manier dat er voor bonafide verhuurders nog rendabel te verhuren is en dat nieuwbouw nog steeds aantrekkelijk blijft.”

Donderdag heeft de Tweede Kamer een procedurevergadering. Dan wordt besloten of de fracties het nieuwe voorstel van De Jonge gaan behandelen. De minister dringt aan op haast, ook om die verhuurders snel duidelijkheid te geven.