Demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken gaat bekijken of de vergoeding van leden van stembureaus anders kan worden geregeld. Nu is het zo dat mensen die op het stembureau zitten en een uitkering hebben, vaak worden gekort.

In een Kamerdebat hadden de BBB en GroenLinks-PvdA daar vragen over. BBB-leider Van der Plas wees erop dat de financiële vergoeding nu niet kan worden aangemerkt als betaling van vrijwilligerswerk en dat dat ongunstig kan uitpakken, bijvoorbeeld voor de belastingen.

De Jonge zei dat het ingewikkeld is om dat te veranderen, omdat volgens een rechterlijke uitspraak de betaling aan stembureauleden nu te hoog is om als vrijwilligersvergoeding te dienen. Maar hij is het met BBB en GroenLinks-PvdA eens dat je “dankbaar moet zijn voor vrijwilligers die ervoor zorgen dat het op verkiezingsdag goed gaat.” Hij zet binnenkort op een rijtje hoe dit misschien kan worden aangepast.

Hulp in het stemhokje

In het debat ging het ook over de bijstand die kiezers kunnen krijgen in het stemhokje. Mensen met een lichamelijke beperking kunnen nu al worden geholpen, maar er zijn plannen om dat uit te breiden, zodat bijvoorbeeld ook kiezers met een verstandelijke beperking of laaggeletterden hulp kunnen krijgen.

Het kabinet wilde met die uitbreiding gaan experimenteren, maar gisteren maakte De Jonge bekend dat hij het niet bij proeven wil laten: hij wil de wet zo aanpassen dat het nieuwe systeem in één keer overal wordt ingevoerd.

In de Kamer zei de minister dat de uitgebreide hulp in het stemhokje volgens de oorspronkelijke plannen pas in 2029 een feit zou kunnen zijn. “Dat is gewoon niet uit te leggen. We vinden het nodig, dus we maken een beter wetsvoorstel dat het gewoon regelt.” Als beide Kamers akkoord gaan met de nieuwe wet, zouden vanaf 2026 meer kiezers in heel Nederland hulp kunnen krijgen in het stemhokje.