Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken vindt het “heel zorgelijk” dat de Tweede Kamer de belastingregeling voor expats wil versoberen. De Tweede Kamer stemde vannacht voor een voorstel om de rente op de studieschuld van studenten die onder het leenstelsel vallen te verlagen. Dat moet worden gefinancierd door het belastingvoordeel voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers te verkleinen.

Adriaansens benadrukte dat een tekort aan personeel voor bedrijven een van de belangrijkste redenen is om uit Nederland te vertrekken en dat vooral bedrijven waar met “kennis” wordt gewerkt deze mensen nodig hebben: “Dit helpt uiteindelijk niet, ook niet voor de studenten die graag bij een bedrijf willen werken”, zei Adriaansens voor de vergadering van het kabinet.

Hoop op ‘goed gesprek’ in Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het amendement hierover aangenomen. Adriaansens vestigt haar hoop nu op de Eerste Kamer. “Ik hoop dat daar ook nog een goed gesprek plaatsvindt.”

Op de vraag of de Kamer de ‘pechgeneratie’ nu heeft gered, antwoordde Adriaansens’ collega Dijkgraaf van Onderwijs dat er diverse amendementen en moties zijn aangenomen en dat het kabinet die zorgvuldig gaat bestuderen. “Sommige zijn makkelijker uit te voeren dan andere. Er zitten allerlei aspecten aan, uitvoeringstechnisch en juridisch. Ik snap de emoties bij deze generatie studenten heel goed.”