Er komt een onafhankelijk centrum voor grensoverschrijdend gedrag in de sport. Nu is er ook al zo’n instelling, maar die maakt deel uit van sportkoepel NOC*NSF. Minister Helder voor Sport wil een ‘Integriteitscentrum Veilige Sport’ dat helemaal los staat van de sportwereld.

Helder denkt dat sporters beter af zijn als ze op één onafhankelijke plek terechtkunnen met meldingen over grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing. “Als het centrum onderdeel is van de sportwereld heeft dat toch een zweem dat het niet echt onafhankelijk is.”

Volgens de minister is het ook de bedoeling dat sporters niet meerdere keren hun ervaringen hoeven te delen. En sporters moeten bij het centrum ook vragen kunnen stellen.

‘Bedreiging voor plezier in de sport’

Helder wijst erop dat het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport de afgelopen tijd sterk is toegenomen. Ze heeft met veel sporters en organisaties gepraat en daar komt volgens haar een roep uit naar voren om te komen tot een veilig sportklimaat: “Discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in de sport beïnvloeden het plezier in sport en vormen een bedreiging daarvoor. Daarnaast ondermijnen het gebruik van doping en matchfixing de integriteit en maatschappelijke waarde van sport.”

De minister wil ook dat het Instituut Sportrechtspraak zijn werkwijze verder aanpast. Volgens haar was de tuchtrechtspraak niet goed toegerust om stelselmatig grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, al zit er al wel verbetering in: “Het tuchtrecht moet zich blijven ontwikkelen.” Het gaat dan bijvoorbeeld om de manier waarop mensen worden ondervraagd en begeleid.

Helder wil ook meer eisen aan sportaanbieders gaan stellen. Zo moeten trainers en bestuurders een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Verder moet er een vertrouwenscontactperspoon zijn en coaches worden getraind in het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.