Kandidaten van Kleur

about_1

Milka Yemane – Groenlinks #34

Dobbernegers, gelukzoekers, terroristen, woorden die verschillende politici gebruiken om daarmee een groep vluchtelingen aan te duiden. Grenzen dicht, bouwen aan Fort Europa, slepende asielprocedures en het criminaliseren van reddingsacties op zee zijn zaken waar de laatste jaren in de politiek aan is gewerkt. Waar is de menselijke maat gebleven? Hoe is het mogelijk dat een groep mensen, die vlucht voor geweld en onderdrukking, zo ernstig gedehumaniseerd wordt? Dit doet mij pijn, dit is een thema dat mij enorm raakt. Migratie wint stemmen zeggen ze, wat als wij het nu kunnen omdraaien? Dat er dit keer op een andere manier gewonnen wordt, namelijk op het maken van humaan en duurzaam migratiebeleid. Dit is een van de vele onderwerpen waarvoor ik mij wil inzetten binnen de politiek.

Mijn naam is Milka Yemane, als politicoloog en directrice van Stichting Lemat zet ik mij in voor een mooier en inclusiever Nederland. Ik ben opgegroeid in Assen, studeerde in New York en ben nu al enkele jaren woonachtig in onze mooie hoofdstad. In de afgelopen jaren heb ik veel gewerkt binnen het sociale domein en te maken gehad met migratievraagstukken. Bij het COA voerde ik diverse missies uit in het zuiden van Italië (o.a. in Lampedusa) en Turkije, in het kader van hervestiging en relocatie van vluchtelingen. Tijdens mijn werk merkte ik dat het huidige inburgeringsbeleid en de hoge mate van verwachte zelfredzaamheid in bureaucratisch Nederland niet aansloot bij de behoeften van deze doelgroep. De doelgroep werd niet altijd begrepen en er vormde soms helaas (onterecht) een negatieve beeldvorming, vaak lag de oorzaak bij “interculturele miscommunicatie”. Dat deed pijn, deze enorme veerkrachtige groep verdient zoveel beter, al helemaal als je weet wat zij allemaal hebben meegemaakt en wat zij ondanks alles in hun mars hebben. Dit is de reden waarom ik 5 jaar geleden Stichting Lemat oprichtte. Om aandacht te vragen voor -in de breedste zin van het woord- effectiever migratiebeleid, door op te komen voor de belangen van nieuwkomers en vluchtelingen. In de afgelopen jaren hebben wij hier samen met talloze (overheid)organisaties aan gewerkt. Cultuursensitief werken en het bieden van maatwerk zijn hierin onze speerpunten, bij het maken van beleid dient de burger weer centraal te staan.

Mijn persoonlijke en professionele werkervaring voedt mijn strijd die ik namens GroenLinks wil voeren in de Tweede Kamer. Ik wil mijn ervaring inzetten om te werken aan humaan migratiebeleid, ik wil zorgen dat de burger weer centraal staat om kansenongelijkheid tegen te gaan en ik wil dat bij het maken en uitvoeren van beleid de menselijke maat centraal staat.

Last but not least, wil ik mij als trotse Afrikaanse, Eritrese-Nederlander inzetten voor een Nederland waarin diversiteit in alle lagen gerepresenteerd is, er meer Diaspora inclusie komt binnen alle sectoren en waarbij er geen ruimte meer is voor uitsluiting en (institutioneel) racisme!