Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stapt naar de rechter vanwege de stikstofuitstoot bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. Het bouwproject dat jaren in beslag zal nemen heeft geen vergunning voor die uitstoot en volgens MOB gedoogt de provincie Zuid-Holland dat ten onrechte.

De organisatie bevestigt een artikel in de Volkskrant dat begin deze week de gang naar de rechter is gemaakt. MOB had al gedreigd met die stap als de provincie niet zou handhaven. De milieuorganisatie wil dat de renovatie wordt stilgelegd.

Bouw begon al later

De renovatie van het Binnenhof begon in 2021. Dat was al een jaar later dan gepland, omdat het project niet voldeed aan de stikstofeisen. Door een zogeheten bouwvrijstelling hoefde de Staat aanvankelijk geen rekening te houden met de stikstofuitstoot. In 2022 zette de Raad van State een streep door dergelijke vrijstellingen omdat die in strijd zouden zijn met Europese natuurbeschermingsregels.

In de ogen van MOB zijn de werkzaamheden daardoor illegaal. De milieuorganisatie vroeg aan de provincie om in te grijpen, maar die legde die oproep naast zich neer. Een bezwaar tegen dat besluit werd afgelopen oktober afgewezen. Tegelijkertijd werd het conceptbesluit voor een nieuwe vergunning bekendgemaakt.

Uitspraak kan jaar duren

Afhankelijk van de procedure die de organisatie kiest zal het een aantal maanden tot een jaar duren voor er een uitspraak ligt. Als de organisatie dan gelijk krijgt, betekent dat bovendien niet dat de renovatie meteen wordt stilgelegd.

De renovatie van het Binnenhof is op zijn vroegst pas eind 2028 voor een deel klaar. Dat is twee jaar later gepland. De bedoeling was aanvankelijk dat de Eerste en Tweede Kamer eind 2026 zouden kunnen terugkeren naar het Binnenhof.