Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wil meer bevoegdheden en veel meer geld voor een nieuwe, mildere aanpak van de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Scheuren in woningen en ook leed en verdriet moeten sneller en ruimhartiger worden vergoed. Nieuw is dat het instituut voor toekomstige schade een vaste vergoeding per aardbeving wil.

Het instituut, dat de schadeafhandeling in Groningen regelt, doet een reeks voorstellen, waarvan de kosten oplopen tot tussen de 5 en 10 miljard. Dat geld komt boven op het bedrag van ruim 1,6 miljard euro dat het IMG al heeft toegekend aan gedupeerden en staat los van schade door nieuwe bevingen.

Het pakket voorstellen volgt op de zware conclusies van de parlementaire enquĂȘtecommissie over de gaswinning en de schadeafhandeling in Groningen. Nederland heeft volgens die commissie een “ereschuld” aan het aardbevingsgebied.

“Ook Groningers en Drenten hebben recht op een schadevrij huis en daarvoor moet alles gedaan worden wat nodig is”, zegt IMG-bestuursvoorzitter Bas Kortmann. Het instituut vraagt aan het kabinet en de Tweede Kamer om het uitvoeren van dit pakket maatregelen snel wettelijk mogelijk te maken.

Daadwerkelijk herstel en vergoeding

Het Instituut Mijnbouwschade pleit voor het sneller daadwerkelijk herstellen van de fysieke schade, zoals scheuren in woningen en andere gebouwen. De kosten daarvan worden door het IMG vergoed, in ernstige gevallen moet dat ook een aannemer regelen.

Over toekomstige schade schrijft het IMG: “Bied een vaste vergoeding per beving, van bijvoorbeeld 2500 euro in de kern van het bevingsgebied.” Ook moet er een ruimhartiger vergoeding komen voor leed en verdriet, en voor de waardedaling van gebouwen, vindt het IMG.