Er moeten meer dijken, waterkeringen en dammen worden versterkt dan werd gedacht. In 2014 werd geschat dat het tot en met 2050 om ongeveer 1500 kilometer ging, nu blijkt het te gaan om zo’n 2000 kilometer.

De operatie gaat daardoor nog eens tientallen miljarden euro extra kosten: in plaats van de eerder geschatte 12,6 miljard euro is nu mogelijk 15,7 tot 32,9 miljard nodig, schrijft minister Harbers van Infrastructuur aan de Tweede Kamer.

Onder meer door betere meetmethodes is op meer plekken duidelijk geworden dat veel dijken niet voldoen aan de strengere normen die sinds 2017 gelden.

Ook is nu scherper in beeld hoe het klimaat zich tot en met 2050 zal ontwikkelen. Vooral droogte is een belangrijke factor: dijken hebben water nodig om stevig te blijven.

Van de 237 beoordeelde dijktrajecten voldoet ruim een kwart (26 procent) bij lange na niet aan de huidige normen. Het gaat dan onder meer om de dijktrajecten langs de Maas in Noord-Brabant en Gelderland. Ook in Limburg zijn sommige dijken in het noorden lang niet hoog en breed genoeg.