Kandidaten van Kleur

about_1


Marvin Putuhena

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
Ik ben verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Culemborg en sta op plek 7 van D66 Culemborg. Het lijstnummer is 4.

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Mijn inspiratie om mezelf in te zetten voor anderen, is omdat mijn achtergrond mij heeft geleerd hoe het is om nét wat harder te moeten werken dan anderen. En dat succes niet zomaar komt aanwaaien, eveneens dat kansen niet zomaar ontstaan. Mouwen opstroken, hard werken en doorzetten is mij met de paplepel ingegoten. Immers, ‘the best view comes after the hardest climb’. Zelf kom ik uit een gezin waar beide ouders werken om mij een betere toekomst te geven. Ik ben hen hiervoor enorm dankbaar, want zij hebben mij kansen gegeven. Vaak was ik in de familie de eerste, zoals de eerste persoon die ging studeren en naar de universiteit ging. Maar ook de eerste die politiek actief is voor een politieke partij, en koos om niet vanaf de zijlijn te roepen, maar zelf de verandering probeert te zijn.

Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
De samenleving is divers en het is van belang dat politiek een representatie is van de samenleving. Bijvoorbeeld artikel 50 van de Grondwet stipuleert dat de Staten-Generaal het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigd en dus representeert. Maar in de werkelijkheid voelen mensen zich niet gehoord, met name mensen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond. Als we kijken naar de lijsten dan is er weinig diversiteit op verkiesbare plekken. Kleur de Kamer biedt mijns inziens kansen aan kandidaten van ‘kleur’ om zichzelf goed te profileren, zodat ook zij goed kunnen participeren in de verschillende politieke gremia. Ik weet als geen ander hoe het is om telkens te moeten laveren tussen verschillende culturen en om die reden hebben we bruggenbouwers nodig tussen de verschillende geledingen uit de samenleving. En daar draagt het initiatief Kleur de Kamer aan bij. Daarnaast zie ik Kleur de Kamer ook als een netwerk van actieve politici met diverse achtergronden. Door deze mensen bij elkaar te brengen kun je elkaar empoweren en zodoende de politiek diverser en inclusiever te maken. Het is een levendige community die divers en inclusief is.

Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Ik hoor vaak dat de politiek ver van de mensen afstaat. Juist de lokale politiek is in mijn ogen een hele mooie gremium om de democratie te zien werken waarbij representatie sneller merkbaarder is. Effecten van gemeentelijke beslissingen zie ik vaak direct terug in mijn eigen stad. Mensen weten je snel te vinden en kunnen op een laagdrempelige manier input leveren. De benaderbaarheid en de laagdrempeligheid spreken mij enorm aan.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
Het is van belang dat zowel jongeren als ouderen kunnen participeren in de maatschappij. Aanpak van laaggeletterdheid, mensen helpen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, het bieden van perspectief en inzetten voor een diverse en inclusieve stad, waarin iedereen kan meedoen zijn voor mij belangrijke drijfveren om me in te zetten voor Culemborg. Zo wil ik in kaart brengen waar de behoefte zijn qua buitenschoolse begeleiding van jongeren die gebaat zijn bij extra begeleiding, zoals betere beheersing van de Nederlandse taal of andere hulpvragen, zodat zij volwaardig kunnen meedoen en het maximale uit zichzelf te halen.

Wat hoop je over vier jaar te bereiken in je gemeente?
Stimuleren van diversiteit en inclusiviteit in de stad. Een stad waarin je iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen;
Creëren van een bruisende stad voor jongeren;
Het versterken van de samenwerking met de regio.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Ik heb me jaren ingezet voor kansengelijkheid in het onderwijs. Zo heb ik in samenwerking met het College van B&W gezorgd dat de gemeente meedoet met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze manier wordt bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan armoede, extra onderwijs en taalbevordering. Mijn achtergrond heeft ervoor gezorgd dat ik op basis van oprechtheid mezelf goed kan verplaatsen in de situatie van een ander en te schakelen tussen verschillende wereldbeelden om zodoende een bruggenbouwer te zijn tussen verschillende mensen uit verschillende segmenten van de samenleving.

Waar kunnen jullie mij vinden?
https://d66.nl/culemborg/mensen/marvin-putuhena/
https://www.linkedin.com/in/marvin-putuhena-a5197ab6/