De Tweede Kamer heeft Martin Bosma gekozen tot nieuwe voorzitter. Het PVV-Kamerlid Bosma kreeg 75 van de geldige stemmen. Hij versloeg daarmee zijn tegenkandidaat Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA, die 66 stemmen kreeg. VVD-Kamerlid Roelien Kamminga, de waarnemend voorzitter, kreeg 5 stemmen. Zij had zich niet kandidaat gesteld.

Er waren twee stemrondes nodig. In de eerste stemronde kwam er nog geen winnaar uit de bus. Bij de tweede ronde waren er 146 geldige stemmen. De winnaar had dus meer dan 74 stemmen nodig. Met 75 stemmen won Bosma. Hij had al twee keer – in 2016 en 2021 – geprobeerd om deze baan te krijgen.

Schriftelijk en geheim

De stemming was schriftelijk en geheim. Alle Kamerleden maakten hun eigen keuze en deden een briefje met een naam in een bus. Na de stemming nam Bosma meteen de voorzittershamer over van tijdelijk Kamervoorzitter Roelien Kamminga (VVD).

Bosma bedankte tijdens een korte toespraak de PVV-Kamerleden en vooral PVV-leider Wilders die voor het uiten van zijn mening een “hoge prijs” heeft betaald, aldus Bosma, doelend op de zware beveiliging van de partijleider.

Verder zei hij dat er in de Tweede Kamer ook wel wat te lachen moest blijven. “Laten we een beetje lol hebben met elkaar, naast alle serieuze dingen die we moeten doen.” Vervolgens sloot hij af met het voorlezen een gedicht van Gerard Reve, Dagsluiting getiteld.

Debat met kandidaten

Voorafgaand aan de verkiezing was er een debat met de Tweede Kamer. Met name Bosma kreeg veel kritische vragen omdat zijn partij zich vaak negatief heeft uitgelaten over onder meer het parlement, de rechterlijke macht en de journalistiek.

Bosma benadrukte dat hij een neutrale voorzitter zal zijn, die alle partijen de ruimte zal geven. Hij nam afstand van een vroegere opmerking van zijn PVV-leider Wilders. “Ik vind het geen nepparlement.”

Van der Lee benadrukte vooral dat hij hecht aan een stevig, maar wel inhoudelijk debat. Het moet wat hem betreft “minder op de persoon en meer op de bal”.