about_1

Malcolm Jones – Partij voor de Dieren #16

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik ben veganist geworden na het zien van de documentaire Game Changers. In eerste instantie om meer vooruitgang te boeken met fitness, één van mijn passies. Met de tijd ben ik steeds meer open gaan staan voor het ethische argument tegen het doden van dieren, zowel vanwege dierenleed als vanwege de negatieve impact op de planeet. Sindsdien probeer ik ook anderen te inspireren en te laten zien dat veganisme niet een levensstijl van de elite is. Ik zal altijd strijden tegen onrechtvaardigheid in alle vormen en voor mij past de manier waarop we nu met dieren omgaan niet in een rechtvaardige wereld. Daarom ben ik ook bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Nederlanders zijn divers en niet op één hoop te gooien. Dit initiatief maakt de diversiteit van de Nederlandse politiek zichtbaar. Dat is ontzettend nodig, juist omdat er nog steeds zo weinig diversiteit is. Het is belangrijk dat iedereen zich gerepresenteerd voelt in de politieke arena. Vroeger herkende ik me niet in de politiek en voelde ik mij niet gezien. Als ik toen een politicus had gezien die op mij leek en echt voor mijn belangen streed, was ik eerder politiek actief geworden. Daarom is het belangrijk dat de politiek een goede afspiegeling is van de samenleving.

Wat vind je het leukst aan Nederland en waarom?
Nederland is één van de meest gelukkige landen ter wereld. Als we kijken hoeveel kansen we hier krijgen in vergelijking met mensen in andere delen van de wereld, dan mogen we onszelf gelukkig prijzen. Maar niet iedereen hier is gelukkig. Helaas zijn de kansen in Nederland niet gelijk verdeeld. Daarom zet ik mij ervoor in dat elke Nederlander op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in De Tweede Kamer?
Klimaatverandering treft niet iedereen op dezelfde manier. 
Veel arme landen lijden onder de gevolgen van ons consumptiegedrag, en het vernietigt hun land. Dit raakt vooral inheemse volkeren én mensen van kleur. Ook dichter bij huis merken we dat klimaatbeleid kansenongelijkheid in de hand kan werken, bijvoorbeeld omdat niet iedereen hun huis kan verduurzamen, maar wel een dikkere rekening betalen.Ik wil de ongelijkheden die voortkomen uit klimaatverandering aanpakken. Dat kan door het ondersteunen van kwetsbare gemeenschappen. Het kan door het waarborgen van toegang tot schone energie, schone lucht en schoon drinkwater voor iedereen En voor mij is één van de belangrijkste maatregelen het betaalbaar en toegankelijk maken van gezonde duurzame plantaardige voeding, bijvoorbeeld door het afschaffen van btw op groente en fruit..

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?

Omdat ik Nederland groener, duurzamer, eerlijker en rechtvaardiger wil maken. Als we willen dat onze kinderen een leven krijgen waarin ze kunnen genieten van voldoende woonruimte, schone lucht en natuur,dan moeten we niet langer doorgaan op de ingeslagen weg, dan moeten we stemmen voor fundamentele systeemverandering. We hebben deze verkiezingen een kans. In de politiek tellen alle stemmen gelijk mee: ‘arm en rijk’, ‘jong en oud’, ‘wit en zwart’. We hebben iedereen nodig om het tij te keren.

Kandidaten van Kleur