Naast de medische aandacht voor long covid moet er meer bekendheid worden gegeven aan de maatschappelijke gevolgen van langdurige coronaklachten. Dat adviseert het Maatschappelijk Impact Team (MIT) aan het kabinet.

Zo’n 1,3 miljoen mensen hebben long covid (gehad). Dat betekent dat ze drie maanden na een coronabesmetting nog altijd last hebben van klachten, met name vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn en verlies van geur en smaak.

Verreweg de meesten hebben relatief milde klachten en herstellen daarvan, maar voor een groep van naar schatting van het MIT 90.000 mensen gooit long covid hun leven overhoop. Zij kunnen niet meer goed deelnemen aan de maatschappij; ze zitten werkloos thuis of kunnen niet naar school en mijden sociale contacten.

Herkenning en erkenning

Het Maatschappelijk Impact Team, dat zich in opdracht van het kabinet richt op de sociale en psychologische aspecten van pandemieën, zegt dat er nog veel onduidelijk is over de maatschappelijke gevolgen van long covid. “Er is herkenning en erkenning nodig van long covid bij instellingen en professionals voor begeleiding tijdens ziekteverzuim, een juiste beoordeling op arbeidsongeschiktheid, maatwerk in het onderwijs, ondersteuning in de thuissituatie en de juiste behandeling in de zorg.”

Het MIT prijst minister Kuipers van Volksgezondheid voor het vrijmaken van miljoenen voor meer medisch onderzoek naar long covid, maar wil ook onderzoek naar de sociale gevolgen. Zo moet duidelijk worden wat de aandoening betekent voor de kwaliteit van leven en de participatie van mensen, welke knelpunten zij tegenkomen en op welke terreinen.

Volgens Jolande Sap, voorzitter van het MIT, is al wel duidelijk dat patiënten tegen allerlei problemen aanlopen. “Drempels voor toegang tot onderwijs, tot zorg, tot sociale zekerheid. Dat vergroot de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen onnodig.”