Kandidaten van Kleur

about_1


Lenne Baboeram

Waar kunnen we je vinden op het stembiljet?
Den Haag, GroenLinks, Lijst 4, Kandidaat #4

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik ondersteun financieel vrouwen in Odisha (India), via het Hunger-project. Dit project wil een einde maken aan chronische honger in de wereld. We investeren in vrouwelijk leiderschap in India. Hoewel de economie van India groeit, blijven armoede, honger en ongelijkheid diepgeworteld in de samenleving. The Hunger Project ziet vrouwen als de sleutel voor verandering en versterkt daarom de positie van vrouwen met een 5-jarig leiderschapsprogramma.

Wat is volgens jou het belang van een initiatief als Kleur de Kamer?
Heel langzaam is de Kamer van Kleur aan het veranderen, maar de weg ernaar toe is lang. Als vrouw van kleur in de Kamer lig je onder een driedubbel vergrootglas. En dat terwijl de politiek een afspiegeling zou moeten zijn van de maatschappij. Het is ontzettend belangrijk voor jongens en meisjes van kleur om voldoende rolmodellen te hebben zodat zij zien dat alles mogelijk is.
Voor mensen van kleur in de politiek is het prettig om onderling ervaringen uit te kunnen wisselen, coaching te krijgen en in contact te komen met andere politici. Kleur de Kamer speelt hierin een belangrijke rol.

Wat vind je het leukst aan je gemeente en waarom?
Den Haag is een mooie en veelzijdige stad, waar ik ben opgegroeid vanaf mijn 13de jaar. Daarvoor woonde ik in een dorpje in Limburg , je begrijp wel dat het een wereld van verschil is. De stad is enorm divers, elke wijk heeft zijn eigen karakter. De keerzijde is dat er grote verschillen zijn tussen arm en rijk. Dit zou niet mogen en daarom wil ik hier graag verandering in brengen.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je raadslid bent?
Ik wil ervoor zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer kunnen meedoen in de stad. Mensen die heel lang niet hebben kunnen werken, zijn vaak niet ineens in staat om een baan te vervullen en voldoende salaris te verdienen. Maar werk is zoveel meer dan alleen inkomen verdienen. Werk zorgt ervoor dat je je kunt ontplooien en ontwikkelen, geeft je zelfvertrouwen en brengt je in contact met mensen. Daar zou de begeleiding van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om moeten draaien.  Hier wil ik me voor hard maken in de Haagse gemeenteraad.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je gemeente?
Over vier jaar hoop ik dat we de stad wat eerlijk hebben kunnen maken. Ik hoop dat er geen gezin in Den Haag meer in armoede hoeft te leven en dat de wijk waarin je wordt geboren niet uitmaakt voor de kansen die je in je leven krijgt. Daarnaast hoop ik dat Den Haag een stad is waar iedereen fijn kan wonen, in schone en gezonde wijken met voldoende groen.

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
Een stem op mij is een stem voor verbinding. Vanuit verbinding kunnen we het meest bereiken. Ik heb grote ambities en zal me sterk maken voor hen die zich niet gehoord en gezien voelen en die tussen de wal en het schip zijn geraakt of dreigen te raken. Ik zit vol goede ideeën waar ik de komende jaren graag mee aan de slag wil. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling van de stad vormt. Ik wil aan de volgende generatie mensen van kleur laten zien dat alles mogelijk is.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?
https://denhaag.groenlinks.nl/onze-mensen/lenne-baboeram-0