In het Kamerdebat dat vanmiddag begint over de ingewikkelde stikstofafspraak van het kabinet staat veel op het spel, voor alle partijen. Het kabinet moet de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, met grote winst voor BBB, recht wordt gedaan.

Aan de andere kant moeten de fracties van de regeringspartijen het compromis zien te verdedigen tegen de felle kritiek van de oppositie. En dan komt die kritiek ook nog van verschillende kanten: zowel van partijen die de stikstofmaatregelen willen vertragen als van fracties die juist een versnelling willen.

GL-leider Klaver en BBB-leider Van der Plas zetten beiden vraagtekens bij de wens van het CDA om over een paar maanden misschien het regeerakkoord te willen openbreken. Zij vinden dat het kabinet moet “regeren en niet vooruitschuiven”.

Het compromis dat premier Rutte (VVD) en de vicepremiers Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Schouten (ChristenUnie) vrijdag sloten, komt erop neer dat het kabinet het stikstofbeleid op een lager pitje zet tot duidelijk is welke afspraken de nog te vormen coalities in de provincies gaan maken. Verkiezingswinnaar BBB zal daarbij het voortouw nemen. Het risico bestaat wel dat dat mislukt.

Premier Rutte wilde het vrijdag overigens geen pauze noemen, maar sprak juist van een versnelling, tot verbazing van velen. Dat zal vanmiddag in het debat worden besproken en er zijn meer onbeantwoorde vragen. Kan het kabinet versneld piekbelasters gaan uitkopen en is de gedwongen uitkoop van de baan? Gaat het jaartal 2030 waarin de uitstoot gehalveerd moet zijn van tafel? Is er nog een kabinet dat eensgezind grote dossiers gaat aanpakken?

De regeringspartijen lijken die vragen elk anders te beantwoorden of uit te leggen. En ook op dossiers als wonen en asiel zijn er grote onderlinge verschillen.

Officieel staat de aardverschuiving die bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart plaatsvond op de agenda, maar in de praktijk zal het debat ook vooral over de onduidelijke boodschap van het kabinet van afgelopen vrijdag gaan.

De PVV komt naar verwachting met een motie van wantrouwen, die volgens ingewijden in elk geval steun krijgt van JA21. Van der Plas (BBB) wil in elk geval de stikstofwet van tafel en een nieuwe noodwet.

Het is de bedoeling dat het debat om 16.30 uur begint. Eerst komt de hele oppositie aan het woord en pas later op de avond de coalitiepartijen. Pas daarna is het kabinet aan de beurt, met in ieder geval als eerste spreker Rutte.