Voorlopig komt er geen geen gratis kinderopvang, maar een aanzienlijk belastingvoordeel voor gezinnen wordt wel afgeschaft. Dat is het vooruitzicht voor mensen die na 1 januari 2025 hun eerste kind krijgen. En dat is niet wenselijk vindt een deel van de Tweede Kamer.

Het gaat om de zogenoemde Inkomens Afhankelijke Combinatiekorting (iack), een regeling die het voor ouders financieel aantrekkelijk maakt om werk en kinderen te combineren. Het kabinet schaft de korting af per 2025 omdat de kinderopvang op dat moment (zo goed als) gratis zou worden.

Gratis kinderopvang levert wel voldoende financieel voordeel op, was het idee. Maar het plan uit het coalitieakkoord om de opvang gratis te maken ging een paar weken geleden in de koelkast tot 2027, terwijl het afschaffen van de iack wel wordt doorgezet.

Gezinsboete

Oppositiepartij GroenLinks spreekt van een “gezinsboete” die van tafel moet. De partij rekent voor dat dit een gemiddeld gezin ruim 200 euro per maand kost. “Het kabinet belooft werkende ouders vooruitgang, maar ze gaan er in werkelijkheid keihard op achteruit”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. “En dat in een tijd waarin veel gezinnen het al moeilijk hebben.”

Ook coalitiepartijen zijn kritisch, hoewel ze nog steeds achter de afschaffing van het belastingvoordeel staan. “Het belastingvoordeel is bedacht om te zorgen dat werken gaat lonen, alleen er komt gratis kinderopvang en dan vind ik het niet onlogisch dat dit voordeel dan verdwijnt”, zegt Kamerlid Steven van Weyenberg van coalitiepartij D66, maar hij vindt het ook niet gelukkig dat de belastingkorting wordt afgeschaft zonder dat er al gelijk gratis opvang tegenover staat: “Je kunt natuurlijk niet tegen een groep ouders zeggen ‘ja sorry we hebben vertraging met de gratis kinderopvang, maar dat belastingvoordeel dat bent u alvast kwijt’.”

Ook ‘gezinspartij’ CDA wil graag meer weten over het gevolg van de afschaffing. “Het CDA vindt het belangrijk dat goed gekeken wordt hoe dit uitpakt voor gezinnen”, zegt Kamerlid Hilde Palland. “Wij wachten af waar de minister mee komt.” En ook de VVD ziet dat dit knelt: “Dit raakt mensen in de portemonnee”, zegt VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil. Maar net als de andere coalitiepartijen wacht ze vooralsnog af: “De koopkrachtdiscussie wordt traditioneel in augustus gevoerd, dus ook dit jaar weer”.

Debat

Voor de periode tussen het afschaffen van de iack en het invoeren van gratis opvang komt het kabinet wel met compensatie voor ouders. Voor 2025 is 400 miljoen euro opzijgezet en voor het jaar daarop 1,2 miljard euro. Hoe dat precies wordt uitgegeven is nog niet duidelijk. “Dat gaat natuurlijk helpen voor de ouders die straks geen iack meer hebben”, zei minister Karien van Gennip van Sociale Zaken daarover vorige week in een Kamerdebat.

Morgen is het vervolg van dat debat en ongetwijfeld gaat het dan weer over de Inkomens Afhankelijke Combinatiekorting.