De krimp van Schiphol naar 460.000 vliegbewegingen mag toch doorgaan. Het gerechtshof in Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld in het voordeel van de Staat. Die stond in de rechtszaal tegenover luchtvaartmaatschappijen die de krimp wilden voorkomen.

In april oordeelde de rechter dat de krimp niet mocht doorgaan omdat het kabinet niet de juiste stappen had doorlopen. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ging daartegen in beroep omdat de uitspraak volgens hem niet in het belang van omwonenden van Schiphol was. Het vonnis is hiermee van tafel.

Krimp in twee stappen

Uiteindelijk wil het kabinet dat Schiphol gaat krimpen naar 440.000 vliegbewegingen per jaar. Nu mogen dat er nog 500.000 zijn. De uitspraak van vandaag gaat niet over die uiteindelijke krimpplannen, maar over een tussenstap op kortere termijn. Vanaf november dit jaar wilde het kabinet al terug naar 460.000 vliegbewegingen vanwege de geluidshinder voor omwonenden.

Luchtvaartmaatschappijen stapten daarop naar de rechter, want ze vonden dat de regering eerst een uitgebreide inspraakprocedure had moeten volgen. De rechtbank ging daarin mee. Het kabinet had zich bij het besluit niet gehouden aan Europese regels, vond de rechter. Beslissingen om luchthavens te laten krimpen mogen volgens Europese regels alleen worden genomen als bepaalde stappen zijn doorlopen, waaronder inspraak van verschillende partijen. Dat had het kabinet voor deze krimp naar 460.000 vluchten niet gedaan, vond de rechtbank.

Het hof oordeelt nu wel in het voordeel van de Staat: zo’n uitgebreide procedure was toch niet nodig. De afgelopen jaren heeft het kabinet gedoogd dat bepaalde geluidsnormen werden overschreden. De krimp naar 460.000 vluchten was een gevolg van stoppen met gedogen. Omdat 500.000 vluchten volgens het hof in feite een illegale situatie was die de Staat gedoogde, hebben luchtvaartmaatschappijen daar geen recht op.

De luchtvaartmaatschappijen kunnen nog in cassatie gaan tegen deze uitspraak bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland.

Harbers vindt de uitspraak van vandaag een goede eerste stap om de balans tussen luchtvaart en economie aan de ene kant en omwonenden aan de andere kant te herstellen. “Het betekent dat we door kunnen met de regelingen die we hebben ontworpen. Maar er zijn nog wel heel veel stappen te zetten.”