Een hoorzitting in de Tweede Kamer over de gezondheidsrisico’s die het chemiebedrijf Chemours veroorzaakt, is vandaag in een zeer kribbige sfeer verlopen. De hoorzitting ging vooral over een uitzending van het BNNVARA-programma Zembla van vorige maand. Volgens Zembla wist Chemours (voorheen DuPont) al tientallen jaren dat de PFAS die het bedrijf in Dordrecht gebruikte de omgeving vervuilde en gevaarlijk was voor personeel en milieu. Die uitzending heeft tot veel onrust geleid bij omwonenden en anderen.

De Kamer had Chemours opgeroepen om in te gaan op de berichten. Twee topmensen van het bedrijf gaven tekst en uitleg, maar de manier waarop ze dat deden, leidde tot veel ergernis bij Kamerleden.

Het bedrijf werd in de hoorzitting vertegenwoordigd door An Lemaire, directeur Chemours Nederland, en Frenk Hulsebosch, senior business director.

Anders geen elektrische auto’s

De twee benadrukten dat ze begrip hebben voor de zorgen en dat ze er hard aan werken om die weg te nemen. Maar Lemaire zei ook dat er eerder onderzoek is gedaan naar de vraag wat rechtsvoorganger DuPont wist en of het bedrijf anders had moeten opereren.

Ze benadrukte dat het bedrijf heeft meegewerkt aan die onderzoeken en ze zei ook dat “op basis van de beschikbare kennis in de tijd juist en zorgvuldig is gehandeld”. De directeur voegde eraan toe dat Chemours doorlopend “nieuwe inzichten heeft verwerkt in het productieproces en in onze benadering van veiligheid en gezondheid”.

Hulsebosch benadrukte dat PFAS een verzamelnaam is voor veel verschillende stoffen. Hij zei dat er geen elektrische auto’s mogelijk zouden zijn zonder de in Dordrecht geproduceerde ‘fluorpolymeren’.

‘Te weinig empathie en te technocratisch’

Kamerleden reageerden geïrriteerd op de uitleg en antwoorden van de twee. CDA-Kamerlid Harmen Krul zei dat hij van Chemours meer reflectie en empathie verwacht. Volgens hem reageerden de twee kil en berekenend. Christenunie-Kamerlid Stieneke van der Graaf sprak van een “doofpot, die in een democratische rechtsstaat heel ernstig is”. Volgens haar heeft het bedrijf te weinig informatie met de buitenwereld gedeeld.

Eva van Esch van de Partij voor de Dieren wil dat het bedrijf excuses aanbiedt aan omwonenden. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas zei dat ze vooral een technocratisch verhaal heeft gehoord en dat Chemours ‘mijlenver’ af staat van burgers die door Chemours ziek zijn geworden. GroenLinks-woordvoerder Kauthar Bouchallikht toonde zich gefrustreerd omdat Chemours “zelfs in de Tweede Kamer heel vage antwoorden geeft over productieprocessen”.

De top van Chemours beloofde met betrokkenen in gesprek te blijven. De vertegenwoordigers van het bedrijf zeiden ook dat ze soms niet alle informatie konden delen, omdat zaken nog onder de rechter zijn.