Kandidaten van Kleur

about_1

Kivilcim Pinar – Partij voor de Dieren

Ik ben Kıvılcım Pınar, kandidaat-statenlid nummer 10 voor Partij voor de Dieren van de provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland.

Vertel ons iets over jezelf dat we nog niet weten.
Ik ben geboren en getogen in Istanbul, de mooiste stad van de wereld (na Alkmaar) en kwam in 2004 naar Nederland voor een masteropleiding. In dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer als fotograaf/filmmaker. Oh, en ik ben een flexanist.

Wat is volgens jou het belang van een organisatie als Kleur de Kamer?
Veel processen die ons dagelijks leven vormen zijn gebaseerd op het perspectief van de ‘westerse witte man’. Denk aan onderwijs, zorg, veiligheid. Maar het belangrijkste is ons economisch stelsel die in de eerste instantie vooral de belangen en privileges van de westerse mens beschermd. Dit moet veranderen en de politiek speelt de hoofdrol hierin. Hoe meer politici van kleur invloed hebben op de bestuurlijke besluiten, die ons allemaal raken, hoe beter het wordt. Kleur de Kamer is hiervan de katalysator. Het laat zien dat de politiek van iedereen is.

Wat vind je het leukst aan je provincie en waarom?
Diversiteit, en in alle vormen. Grote en kleine steden, industrie en landbouw, dichtbevolkte regio Amsterdam en dunbevolkte Noord-Holland Noord, kosmopolitische steden en traditionele platteland, duinen in de kustgebieden en akkers in het ‘binnenland’, veel vissen maar ook weidevogels, oorspronkelijke inwoners en veel nieuwe Noord-Hollanders. Het is eigenlijk Nederland met haar alle bestuurlijke uitdagingen maar in het klein. Uitdaging vind ik opwindend en leuk.

Wat wil je als eerste veranderen zodra je statenlid bent?
De grootste uitdaging van onze tijd is de klimaatcrisis en de gevolgen ervan. We moeten waken dat we de rekening niet doorschuiven naar jongeren en hun toekomstige kinderen. Hoewel de oplossing sinds lang bekend is toont de politiek geen lef en moed. De reden hiervoor is het korte termijn denken: namelijk tot de volgende verkiezingen, zodat ‘je zetel’ veilig is. Eigenlijk is de meerderheid van de inwoners voorstander van een doeltreffend klimaatbeleid maar belangrijker nog, rechtvaardig klimaatbeleid. Daarom wil ik ervoor zorgen dat Noord-Holland binnen 1 jaar een ‘klimaat burgerberaad’ gaat organiseren. Hiermee gaan we met de inwoners praten en niet over de inwoners. Ze gaan meebeslissen.

Wat hoop je over 4 jaar bereikt te hebben in je provincie?
In Noord-Holland hebben we veel energiearmoede. Het is moeilijk om duurzaam en groen te doen als de kans bestaat dat je aan het eind van de maand rood staat. Stedelijke gebieden zijn hierin helaas oververtegenwoordigd. Ik wil graag dat de provincie meer initiatief toont een concrete stappen zet zodat onze inwoners niet hoeven te kiezen tussen hun energierekening en boodschappen. De provincie kan nauwer en beter samenwerken met de gemeenten zodat de verduurzaming van woningen rechtvaardiger wordt opgepakt. Over 4 jaar geen energiearmoede in Noord-Holland. 

Waarom zou men juist op jou moeten stemmen?
We hebben weinig mensen in de politiek die een andere perspectief hebben dan de gangbare: theoretisch opgeleid, inwoner van de randstad en wit. In de progressieve politiek, waarin de belangen van álle inwoners (mens, dier, natuur en milieu) van Noord-Holland worden vertegenwoordigd, is dit nog minder. Nelson Mandela heeft ooit gezegd: “Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again”. Mocht je een ‘donkergroene kandidaat’ zoeken die (letterlijk) van ver moest komen, en veel hordes nemen, én in staat is deze met succes te vertalen naar beleid in de politiek, stem gerust op mij.

Waar kunnen we meer informatie over je vinden?https://noordholland.partijvoordedieren.nl/personen/k%C4%B1v%C4%B1lc%C4%B1m-p%C4%B1nar-2
Insta: @kivilcimpinar
FB: https://www.facebook.com/KivilcimPinar/
Twitter: @ KvlcmPnr
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/kivilcimpinar