In vrijwel het hele land wordt de ophokplicht voor pluimvee per direct ingetrokken. Dat schrijft minister Piet Adema van Landbouw in een brief aan de Tweede Kamer. Het risico op vogelgriep bij pluimvee is dusdanig afgenomen dat kippen en vogels weer naar buiten mogen.

Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel blijft de ophokplicht voorlopig gelden. Het ministerie vindt het risico op besmetting daar nog te groot, vanwege de hoge pluimveedichtheid in die regio’s.

Het intrekken van de ophokplicht komt na een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten; die groep komt iedere maand bij elkaar om een analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Er zijn in Nederlands sinds 26 januari geen uitbraken meer geweest bij commerciële pluimveehouderijen en sinds 13 februari ook niet meer op kleinschalige hobbylocaties.

De ophokplicht ging op 5 oktober vorig jaar in en was dus al negen maanden van kracht. In sommige regio’s was de maatregel zelfs al anderhalf jaar van toepassing. Nooit eerder was het volgens het ministerie nodig om pluimvee zo lang binnen te houden. Het vogelgriepvirus circuleerde ook niet eerder zo uitgebreid in wilde vogelpopulaties.

Sterfte onder kokmeeuwen

“Het intrekken van de ophokplicht is goed nieuws voor de vrije-uitloopsector”, zegt minister Adema. “Eindelijk mogen de kippen weer naar buiten.” In de brief aan de Kamer spreekt de minister zijn waardering uit voor alle pluimveehouders die de maatregel hebben nageleefd.

Het gevaar is echter niet helemaal geweken, benadrukt de minister. Vogelgriep is nog steeds aanwezig en wilde vogels raken ermee besmet. Zo was er de afgelopen weken veel sterfte onder kokmeeuwen. Omdat wilde (water)vogels pluimvee kunnen besmetten, zegt het ministerie de situatie nauwlettend in de gaten te houden.