Leonie Vestering, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, legt haar werk om gezondheidsredenen tijdelijk neer. In een bericht op Twitter zegt ze ervan uit te gaan dat ze na de zomer weer terug kan keren.

De 39-jarige Vestering schrijft dat ze vorig jaar werd getroffen door een infectie, veroorzaakt door een vleesetende bacterie. Ze werd daardoor plotseling levensbedreigend ziek, maar herstelde er ook weer goed van. Dat heeft haar naar eigen zeggen geleerd hoe belangrijk een goede gezondheid is.

Dat ze nu haar functie tijdelijk neerlegt, is het gevolg van “werkomstandigheden”, laat ze weten, zonder er verder op in te gaan. Ook de Partij voor de Dieren deelt daar in een persbericht geen verdere details over.

De taken van Vestering worden waargenomen door Eva Akerboom, die al eerder tijdelijk Kamerlid was. Ze verving in 2018 Femke Merel van Kooten die met zwangerschapsverlof ging en vorig jaar fractievoorzitter Esther Ouwehand toen die ziek was.

De laatste jaren vallen regelmatig Kamerleden uit vanwege ziekte. Vaak wordt daarbij gewezen naar de toegenomen werkdruk in het parlement en de bedreigingen die veel politici krijgen.

Bij ziekte kunnen Kamerleden en andere volksvertegenwoordigers zich voor 16 weken laten vervangen. Iedere volksvertegenwoordiger mag zich drie keer tijdelijk laten vervangen, staat in de wet.