Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit voor een “recht op begrijpelijke taal”. D66, VVD, GroenLinks-PvdA, CDA en ChristenUnie willen dat in de wet komt dat de overheid zich begrijpelijk moet uitdrukken. Dat plan wordt door meer partijen gesteund.

D66-Kamerlid Teunissen wijst erop dat veel Nederlanders het vertrouwen in de overheid verliezen. “Het is aan de politiek om het vertrouwen te herstellen en dat begint met elkaar kennen en begrijpen. De communicatie van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn.”

Herkenbaar en transparant

Binnen de overheid wordt al jaren aandacht besteed aan het gebruiken van begrijpelijke taal. Er zijn richtlijnen, waarin staat dat de overheid herkenbaar en transparant moet zijn voor de burgers. En er worden op allerlei niveaus cursussen over gegeven aan ambtenaren.

Maar nog steeds hebben veel mensen moeite om te snappen wat overheidsinstanties met een bepaalde uiting bedoelen. Vorige week was er een actie bij een vergadering van Provinciale Staten in Overijssel. Daar lieten mensen op de publieke tribune een belletje rinkelen als ze een moeilijk woord hoorden.

De Kamerleden willen dat door het recht op begrijpelijke taal in de wet te zetten voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsinstanties de vrijblijvendheid verdwijnt. Het kabinet zou daarvoor met een wetsvoorstel moeten komen.