De bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg worden zeer waarschijnlijk controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Dat betekent dat die onderwerpen niet meer door het demissionair kabinet mogen worden behandeld.

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat de onderwerpen controversieel zijn, bleek vandaag. De Tweede Kamer als geheel neemt volgende week een definitief besluit, maar het is niet de verwachting dat dat anders uitvalt.

De maatregelen die demissionair minister Helder voor Langdurige Zorg wil nemen in de ouderenzorg, waaronder de verpleeghuiszorg, zijn zo vergaand dat de Kamerleden vinden dat kabinet en Kamer wat dat betreft niet over hun graf heen moeten regeren.

Het gaat onder meer om honderden miljoenen aan kortingen die het kabinet-Rutte IV wil doorvoeren. Gisteren demonstreerden honderden mensen in Den Haag nog tegen de plannen van het kabinet.

Ook de plannen van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid rond de acute zorg worden wat betreft de commissie niet meer behandeld. Kuipers wil onder meer afstappen van de huidige 45-minutennorm waarbinnen een ambulance een patiënt naar een spoedeisende hulppost moet brengen.

Stikstof

Op het gebied van stikstof wil de Tweede Kamer niets controversieel verklaren, bleek tijdens de vergadering van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat betekent dat het kabinet door kan met de voorgenomen stoppers- en innovatieregelingen voor boeren.

Maar het betekent niet dat het kabinet alle voorgenomen stikstofplannen gaat doorzetten. De commissie stemt alleen over voorstellen die al zijn ingediend en dat geldt niet voor de veelbesproken stikstofwet, die de doelen voor stikstofuitstoot moet regelen.

Deze week stellen alle Kamercommissies een lijst met onderwerpen op die niet meer behandeld zouden moeten worden. Morgen wordt de spreidingswet besproken, die als als doel heeft de opvang van asielzoekers over het land te verspreiden.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers riep de Kamer deze week op om het voorstel zo snel mogelijk te behandelen, omdat de situatie nijpend is. Of de Kamer daarin meegaat, is afwachten; het is onduidelijk of er een meerderheid voorstander is van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel.