De Tweede Kamer wil dat demissionair minister Adema morgen in Brussel alsnog tegen het toestaan van het omstreden middel glyfosaat stemt. Een meerderheid steunt een soort motie van treurnis van D66, GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren. Daarin wordt Adema “met klem” gevraagd om naar de wens van de Kamer te luisteren.

De Europese Unie neemt morgen een besluit over het nog eens tien jaar toestaan van glyfosaat. Dat is het belangrijkste bestandsdeel van verschillende bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt.

Adema liet deze week weten dat Nederland niet voor of tegen zal stemmen, maar zich van stemming zal onthouden. Dat is tegen de wens van de Tweede Kamer, die in meerderheid wil dat Adema het middel met zoveel woorden afkeurt.

Parkinson

In de motie wordt gewezen op het mogelijke verband tussen glyfosaat en de ziekte van Parkinson. De ondertekenaars stellen dat het aan de politiek is om rekening te houden met de gezondheidsrisico’s waar “vanuit de wetenschap” voor wordt gewaarschuwd.

Adema ontraadde de motie gisteren. Hij legde eerder deze week uit dat hij de zorgen van de Kamer over glyfosaat begrijpt, maar dat hij tegelijkertijd wil wachten op de uitkomst van nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.

Maar de initiatiefnemer van de motie, D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, denkt dat de minister niet nogmaals de wens van de Kamer naast zich neer zal leggen. “Ik ken hem, hij heeft het hart op de goede plaats.”

De Groot noemt de motie die nu is aangenomen een “dringende oproep”. “De minister is demissionair, maar de Tweede Kamer is dat niet, die is nog volop in bedrijf. Dit is dan ook een serieus signaal.”

65 procent EU-bevolking

Bij de stemming morgen in Europa is een meerderheid van ten minste vijftien EU-lidstaten nodig om het gebruik van glyfosaat toe te staan of tegen te houden. Die landen moeten samen 65 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigen.

Bij de vorige stemming over glyfosaat, in 2017, stemden achttien lidstaten voor, waaronder Nederland.