Er komt voorlopig geen parlementaire enquête naar het coronabeleid. Voorzitter Bergkamp van de Tweede Kamer schrijft in een brief aan de leden dat te weinig fracties op dit moment iemand willen afvaardigen voor de commissie die de enquête zou moeten houden.

Alleen de PVV, Forum voor Democratie, Fractie Den Haan en Groep Van Haga zijn beschikbaar om per direct deel te nemen, blijkt uit een inventarisatie. Dat is te weinig, vindt Bergkamp, omdat de Kamer eerder uitsprak dat het “wenselijk is dat de commissie gebaseerd is op een voldoende brede samenstelling van de Kamer”.

OVV-onderzoek afwachten

Een groot deel van de Kamer, waaronder regeringspartijen VVD, D66 en CDA, willen eerst het derde deelonderzoek afwachten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Dat komt waarschijnlijk later dit jaar.

Door de complexiteit van het onderwerp gaat de parlementaire enquête waarschijnlijk drie jaar duren, met ondertussen nog Tweede Kamerverkiezingen. Dat levert een grote werkdruk op voor de Kamerleden die in de commissie zitten, terwijl ze ook minder beschikbaar zullen zijn voor andere debatten.

Behalve de drie regeringspartijen verwacht ook GroenLinks na de behandeling van het OVV-rapport beter te kunnen inschatten wat de enquête precies zal betekenen voor de werkdruk. De partij wil dat afwachten voordat het besluit valt of ze iemand afvaardigen.

Stroef verloop

Tegelijkertijd is het een publiek geheim dat de voorbereidingen voor de enquête stroef verlopen. Er is onenigheid tussen de partijen over de insteek van het onderzoek. Corona-kritische partijen als Forum en de Groep Van Haga kijken heel anders naar het onderwerp dan de meeste andere fracties.

De afgelopen maanden deed een tijdelijke commissie van Kamerleden voorbereidend werk voor de enquête. Die commissie stond aanvankelijk onder leiding van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Toen die opstapte naar aanleiding van klachten over haar gedrag als Kamervoorzitter, werd ze opgevolgd door VVD’er Mariëlle Paul.