Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de aanleg van een rondweg om het Sallandse Mariënheem niet op de lange baan geschoven mag worden. Voor die aanpassing van de N35 wordt al jaren geijverd, maar minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zette het project onlangs op pauze, net als dertien andere plannen voor nieuwe wegen en drie voor nieuwe sluizen en vaarwegen.

Volgens Harbers is het geld voor de projecten nu harder nodig voor het onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten. Steeds vaker blijkt dat die in slechte staat zijn. Ook is er te weinig stikstofruimte om de nieuwe wegen aan te leggen. Ook de stijgende kosten door de inflatie spelen mee, net als het tekort aan personeel.

De Tweede Kamer heeft daar begrip voor, maar vindt eigenlijk dat de rondweg bij Mariënheem uitgezonderd moet worden en wel door moet gaan. De N-weg gaat nu dwars door het dorp en dat is gevaarlijk. Bijna nergens gaan dit soort drukke wegen nog door de bebouwde kom. Plannen voor een rondweg liggen er al sinds de jaren negentig.

Mensenlevens

“Het kan niet zo zijn dat stikstof voor verkeersveiligheid gaat”, zei SGP-Kamerlid Chris Stoffer vanmiddag tijdens een debat in de Tweede Kamer. “Het gaat hier wel om mensenlevens.” Ook andere partijen als de VVD, PVV, D66, CDA, ChristenUnie en BBB vinden dat de rondweg er eigenlijk zo snel mogelijk moet komen.

In Overijssel is de boosheid over de pauzeknop groot. Vanmorgen hielden omwonenden een lawaai-demonstratie om hun eisen kracht bij te zetten.

In het debat gaf minister Harbers weinig hoop, al heeft hij alle begrip voor hun boosheid. Hij heeft “geen financiële ruimte” om de rondweg uit te zonderen. Wel zei hij dat zijn deur “altijd openstaat voor creatieve oplossingen”. De provincie Overijssel heeft al aangegeven zelf ongeveer 100 miljoen euro te willen inzetten voor de aanleg, maar dan moet het kabinet wel over de brug komen.

Harbers benadrukte dat er wat hem betreft sprake is van uitstel, en zeker niet van afstel. “Ik ben overtuigd van de grote noodzaak. De weg moet hoe dan ook ooit gerealiseerd worden.” Hij wees er wel op dat de rondweg nog zeker niet in de aanlegfase was. “Er werd nog volop aan getekend en gerekend. Daar gaan we gewoon mee door.”