Vreemdelingen die moeten terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen in de toekomst mogelijk gedwongen worden om een coronatest te doen. De Tweede Kamer vroeg daar eind 2021 al om en staatssecretaris Van der Burg zegde in maart vorig jaar een wet toe. Hij heeft nu een voorstel klaar. Voordat het wordt ingediend bij de Kamer, mogen eerst burgers en organisaties er commentaar op leveren.

Met de maatregel wil Van der Burg voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer frustreren door niet mee te werken aan een test op besmettelijke ziektes. Volgens de staatssecretaris stellen ruim veertig landen nog altijd een negatieve coronatest als eis voor het terugnemen van inwoners. In 2021 en 2022 zijn in totaal bijna 2000 vluchten geannuleerd, omdat vreemdelingen weigerden een test te doen, zegt Van der Burg.

Test in uiterste geval gedwongen

De staatssecretaris vindt het aantal weigeraars te groot. Hij noemt het cruciaal voor het draagvlak van asielopvang dat mensen die niet in Nederland mogen blijven ook echt terugkeren. Volgens zijn wetsvoorstel mag in het uiterste geval een gedwongen test worden afgenomen.

Het asielbeleid is een bron van voortdurende spanning binnen de coalitie. Gisteren lekte uit dat de komende jaren waarschijnlijk duizenden asielzoekers meer naar Nederland zullen reizen dan eerst werd gedacht. Premier en VVD-leider Rutte heeft al verschillende keren toegezegd dat hij iets aan de hoge instroomcijfers wil doen.