Meer mensen moeten hulp in het stemhokje kunnen krijgen. Dat is de strekking van een wetsvoorstel dat minister Bruins Slot voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd.

Nu mogen alleen kiezers worden geholpen die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen. Bruins Slot wil dat uitbreiden, zodat bijvoorbeeld ook kiezers met een verstandelijke beperking of laaggeletterde mensen assistentie kunnen krijgen.

Alleen een lid van het stembureau mag de hulp geven. Als de kiezer iemand naar keuze in het stemhokje zou mogen meenemen, wordt het risico te groot dat de stemmer tot een bepaalde keuze wordt gedwongen, denkt Bruins Slot. Ze benadrukt dat leden van stembureaus een speciale opleiding zullen krijgen om de stemhulp te verlenen.

Eerst experimenten, daarna uitbreiden

De minister denkt dat door haar voorstel meer mensen in de gelegenheid worden gesteld om zelfstandig een stem uit te brengen.

Bruins Slot wil eerst in zo’n vijftien gemeenten gaan experimenteren met het nieuwe systeem en daarna bekijken of de hulp landelijk kan worden ingevoerd. Ze wijst erop dat haar voorstel aansluit bij een VN-verdrag en bij de wens van verschillende organisaties. Ook de Kiesraad adviseerde eerder in deze richting.