Minister Kuipers van Volksgezondheid stelt 32 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar mensen met langdurige coronaklachten, ook wel long covid of post-covid genoemd. “Er is helaas nog veel onduidelijk over de diagnose en mogelijke behandeling van post-covid”, zegt hij.

Kuipers heeft een financieringsorganisatie voor onderzoek in de zorg gevraagd om een kenniscentrum voor long covid op te zetten. Dat kijkt ook wat er elders in Europa op dit gebied gebeurt.

Daarnaast komt er een meerjarig onderzoeksprogramma. Dat moet meer kennis opleveren over aanhoudende klachten na een coronabesmetting en helpen bij het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van klachten.

Voor het onderzoek naar long covid had Kuipers eerder al 10 miljoen euro uitgetrokken.

Sinds dit jaar bezoeken veel meer volwassenen de huisarts voor geheugen- en concentratieproblemen die vermoedelijk het gevolg zijn van een coronabesmetting, zo bleek gisteren. Met name volwassenen in de leeftijd van 45 tot 74 jaar bezochten het eerste kwartaal van 2023 de huisarts vaker met cognitieve problemen.

“Het is een ontwikkeling die ons zorgen baart”, zei Michel Dückers, bijzonder hoogleraar crises, veiligheid en gezondheid. “We weten nog veel niet over de langetermijneffecten, maar er ontstaat nu wel het beeld dat de pandemie op een aanzienlijke schaal kan leiden tot snellere cognitieve veroudering.”

Long covid-patiënt Karianne deed gisteren haar verhaal: