Het kabinet is van plan om 2 miljard euro uit te trekken voor het verbeteren van de koopkracht van mensen met een laag of middeninkomen. Ingewijden bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Het geld wordt vooral ingezet om voor die inkomensgroepen de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget te verhogen.

De Miljoenennota, die op Prinsjesdag wordt aangeboden, laat voor de meeste mensen een verbetering van hun koopkracht zien, denkt het kabinet. Veel nieuw beleid zal er niet in staan, omdat het kabinet demissionair is.

Eerder deze maand becijferde het Centraal Planbureau (CPB) dat het aantal Nederlanders onder de armoedegrens zou stijgen naar één miljoen, als er niets gedaan zou worden aan de koopkracht. Demissionair premier Rutte zei toen meteen al dat het kabinet dat scenario wil voorkomen.

De begroting is nog niet sluitend. Voor het grootste deel van de maatregelen is dekking gevonden, maar volgens bronnen is er nog een gat van ongeveer 300 miljoen euro. Vanavond wil het kabinet een knoop doorhakken over de vraag hoe dat gat gedicht gaat worden. Het kan zijn dat alle ministeries iets moeten inleveren of dat de lasten voor bedrijven of mensen met een hoger inkomen omhoog gaan.

Benzine

Verder ligt er nog het probleem van de brandstofprijzen. Door de inflatie en het aflopen van de accijnskorting dreigt benzine volgend jaar 21 cent duurder te worden. Volgens ingewijden wil het kabinet daar wel iets aan doen, maar is het bedrag zo groot dat de ministers vinden dat ze daar door hun demissionaire status geen beslissing over kunnen nemen. Het zou gaan om vele honderden miljoenen.

Ze laten het besluit over aan de Tweede Kamer. Als een meerderheid de hoge prijzen aan de pomp wil compenseren, moet daar wel een degelijke dekking voor worden gevonden.