Het kabinet heeft besloten om vanaf 2024 geen geld meer uit te trekken voor de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Staatssecretaris Eric van der Burg gaat hierover in gesprek met de vijf gemeenten die deze Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) bieden.

Die gemeenten – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven – zijn boos over het besluit. Zij vrezen dat honderden mensen die geen verblijfsvergunning krijgen en het land uit moeten, over straat gaan zwerven.

“Voor gemeenten is het zeer belangrijk dat we deze vorm van opvang houden, ook in verband met openbareordevraagstukken”, zei de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

‘Niet heel fatsoenlijk’

Groot Wassink is voorzitter van de commissie Asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en zegt dat dit de vijf gemeenten “rauw op het dak valt”. Hij noemt het “niet heel fatsoenlijk” om “een regeling die goed werkt” en waarover het Rijk en de gemeenten nog overleg hadden, opeens van tafel te houden.

In het regeerakkoord hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie nog afgesproken dat de LVV moet worden uitgebreid “naar een landelijk dekkend netwerk”. Maar vanwege de toegenomen kosten voor migratie is nu toch een andere keuze gemaakt, laat het ministerie van Justitie weten.

Relatief kleine post

Er is in totaal 8,7 miljard euro extra uitgetrokken om de hogere asielinstroom het hoofd te bieden. Wethouder Groot Wassink vindt het “een gek verhaal” dat er daartegenover dan wordt bezuinigd op een relatief kleine post van krap 30 miljoen euro voor de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning.

Ook coalitiepartij D66 is het er niet mee eens. Kamerlid Anne-Marijke Podt vindt dat Van der Burg alsnog “moet regelen” dat het kabinet zich houdt aan de afspraak uit het regeerakkoord om de opvang juist uit te breiden. Volgens haar partijgenoot Steven van Weyenberg is dit het standpunt van de hele fractie.