Het kabinet praat met drie “potientiële en geïnteresseerde leveranciers” over de bouw van nieuwe kerncentrales. Het zijn het Amerikaanse bedrijf Westinghouse, het Franse staatsbedrijf EDF en KNHP uit Zuid-Korea, meldt minister Rob Jetten aan de Tweede Kamer. Het kabinet maakte vorig jaar bekend dat het twee nieuwe kerncentrales wil bouwen, bij voorkeur in Borsele, waar nu al een centrale is.

Volgens Jetten hebben de potentiële leveranciers alle drie ervaring met het bouwen van ‘generatie III+ – reactoren’ met een minimaal vermogen van 1000 megawatt.

In zijn brief aan de Kamer wijst Jetten er nog eens op dat het kabinet “wegens geopolitieke verhoudingen” bepaalde leveranciers niet heeft benaderd. Eerder had het kabinet al duidelijk gemaakt dat bijvoorbeeld Rusland en China niet mogen meedoen met het Nederlandse project, omdat de veiligheidsrisico’s dan te groot zouden zijn.

Haalbaarheidsstudie

De komende tijd bekijkt het kabinet samen met de drie bedrijven onder welke technische en financiële voorwaarden nieuwe kerncentrales in Nederland kunnen worden gerealiseerd. Dan moet ook duidelijk worden of de ontwerpen geschikt zijn voor de locatie in Borsele en of ze passen binnen de Nederlandse regels.

Jetten denkt dat door nu al een studie te doen in een vroeg stadium duidelijk kan worden of de ontwerpen nog moeten worden aangepast. Ook kan dan beter worden ingeschat wat de kosten zijn, verwacht de minister. “Hierdoor worden de risico’s op vertragingen en budgetoverschrijdingen in een latere fase van het project verkleind.”

De haalbaarheidsstudie begint na de zomer en duurt ongeveer een half jaar. Het kabinet wil in 2025 kiezen met welk bedrijf het in zee gaat. De nieuwe centrales zouden dan in 2035 klaar kunnen zijn.